Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Siekdami teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertiname įvairius teisės aktus, atliekame institucijų korupcijos rizikos analizes (nustatome rizikingiausias sritis ir teikiame pasiūlymus), rengiame ir koordinuojame antikorupcines programas.

SVARBU: jeigu įžvelgiate ar susiduriate su probleminėmis situacijomis kurioje nors šiuo metu STT vertinamoje srityje, prašome susisiekti su korupcijos rizikos analize atliekančiu pareigūnu ir pasidalinti įžvalgomis ar patirtimi. Jūsų pateikta informacija gali padėti geriau identifikuoti egzistuojančias rizikas ir suformuluoti didesnį teigiamą pokytį galinčius padaryti siūlymus atliekant korupcijos rizikos analizę.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Korupcijos prevencijos klausimais galite rašyti e. paštu prevencija@stt.lt