Korupcijos rizikos analizės

Siekdami stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybės veiklos sritis ar procesus, taip pat viešojo sektoriaus subjektų procedūras ir procesus atliekame korupcijos rizikos analizes – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymą ir nagrinėjimą antikorupciniu požiūriu.

Remdamiesi analizėse pateiktais siūlymais, viešojo sektoriaus subjektai rengia arba atnaujina korupcijos prevencijos veiksmų planus, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.