Korupcijos rizikos analizės

Korupcijos rizikos analizė – tai korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizė atliekama vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nustatyta tvarka.

Korupcijos rizikos analizės tikslas:

  • antikorupciniu požiūriu įvertinti valstybės ar savivaldybės veiklos sritį ar procesą, apimančius vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;
  • pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, skirtus nustatytai korupcijos rizikai sumažinti ir (ar) korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, valstybės ar savivaldybės veiklos sričiai ar procesui, taip pat viešojo sektoriaus subjekto(-ų) veiklai skaidrinti.

Korupcijos rizikos analizės uždaviniai:

  • nustatyti teisinio reglamentavimo trūkumus, kurie sudaro prielaidas korupcijai pasireikšti;
  • išanalizavus praktinį procedūrų vykdymą, nustatyti teisės aktų įgyvendinimo problemas, susijusias su korupcija;
  • pasiūlyti korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius mažinančias priemones.

SVARBU: jeigu įžvelgiate ar susiduriate su probleminėmis situacijomis bet kurioje valstybės valdymo srityje ar šiuo metu STT analizuojamoje srityje, prašome susisiekti su korupcijos rizikos analize atliekančiu pareigūnu ar skyriaus viršininku ir pasidalinti įžvalgomis, patirtimi ar (ir) turima informacija.

Jūsų pateikta informacija gali padėti geriau identifikuoti egzistuojančias rizikas ir suformuluoti didesnį teigiamą pokytį galinčius padaryti siūlymus atliekant korupcijos rizikos analizę.

Korupcijos prevencijos klausimais galite rašyti el. paštu prevencija@stt.lt