Ką būtina nurodyti prašyme pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį (einantį) eiti pareigas?

Informacija atnaujinta: 2021-01-22 12:28

Prašyme dėl siekiančio eiti pareigas asmens būtina nurodyti:

  • skiriamo į pareigas asmens vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo data);
  • asmens siekiamas eiti (laikinai siekiamas eiti) pareigas;
  • siekiančio eiti pareigas asmens prašymo pateikimo metu einamų pareigų pavadinimas (jei darbovietė nesikeičia);
  • į pareigas asmenį skiriančio subjekto (politiko, vadovo) pareigas, vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą) arba kolegialaus valdymo organo pavadinimą ir jį atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą);
  • į pareigas asmenį skiriančiam subjektui išduoto leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta išdavimo datą, numerį, slaptumo žymą, su kuria suteikta teisė dirbti ar susipažinti, arba nurodyti, kad toks leidimas nėra išduotas. Nenurodžius duomenų apie išduotą leidimą, įslaptinta informacija nebus teikiama;
  • darbovietės rekvizitus (juridinio asmens pavadinimą, buveinę ir kodą);
  • kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, kuriuos siųsti atsakymą, telefonų, faksų numerius ir kt.). Asmeniniais el. pašto adresais informacija neteikiama.

Prašyme dėl einančio pareigas asmens būtina nurodyti:

  • tokius pat duomenis, kaip ir prašyme dėl siekiančio eiti pareigas asmens;
  • papildomai – motyvus ir juos pagrindžiančius duomenis, keliančius abejonių dėl einančio pareigas asmens tinkamumo einamoms pareigoms, t. y. konkrečias žinomas faktines aplinkybes, sukėlusias pagrįstas abejones dėl asmens tinkamumo einamoms pareigoms. Nenurodžius motyvų informacija nebus teikiama.