Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2022-01-11 11:00

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2020 m. 2021 m. IV ketv. 2021 m.
Direktorius 4974 5099 5078
Direktoriaus pavaduotojas 4579 4605 4589
 Valdybos viršininkas 4173 4225 4228
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3917 3734 3939
 Skyriaus viršininkas 3458 3501 3515
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 3861 4572 4262
 Poskyrio viršininkas 3114 3232 3159
 Vyriausiasis specialistas 2978 3055 3060
 Vyresnysis specialistas 2545 2593 2582
Specialistas 1924 2033 2039
Jaunesnysis specialistas 1760 1829 1822

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2020 m. 2021 m. IV ketv. 2021 m.
Vyriausiasis specialistas 2234 3447 2767
 Vyresnysis specialistas 1704 1812 1805
 Specialistas 1086

1202

1195

 Valytoja 887 965 968

* 2021 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2021m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.

2021 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, darbuotojams už gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 176 943,18 Eur.