Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2021-10-13 09:11

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2020 m. 2021 m. III ketv.
Direktorius 4974 5078
Direktoriaus pavaduotojas 4579 4587
 Valdybos viršininkas 4173 4209
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3917 3876
 Skyriaus viršininkas 3458 3498
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 3861 4344
 Poskyrio viršininkas 3114 3140
 Vyriausiasis specialistas 2978 3054
 Vyresnysis specialistas 2545 2581
Specialistas 1924 2032
Jaunesnysis specialistas 1760 1810

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2020 m. 2021 m. III ketv.
Vyriausiasis specialistas 2234 2769
 Vyresnysis specialistas 1704 1812
 Specialistas 1086

1208

 Valytoja 886 965

* 2021 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.

2021 m. III ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, darbuotojams už gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 20 885,94 Eur. Už asmeninį išskirtinį indėlį į Europos Sąjungos Dvynių projekto Serbijos Respublikoje Nr. SR 15 IPA JH 01 18 „Vidaus kontrolės kovai prieš korupciją pajėgumų stiprinimas Vidaus reikalų ministerijoje“ įgyvendinimą ir administravimą pareigūnams išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 15 010,32 Eur.