Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2021-07-19 09:40

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2020 m. 2021 m. II ketv.
Direktorius 4974 5067
Direktoriaus pavaduotojas 4579 4582
 Valdybos viršininkas 4173 4208
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3917 4073
 Skyriaus viršininkas 3458 3528
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 3861 4140
 Poskyrio viršininkas 3114 3132
 Vyriausiasis specialistas 2978 3068
 Vyresnysis specialistas 2545 2578
Specialistas 1924 2050
Jaunesnysis specialistas 1760 1840

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2020 m. 2021 m. II ketv.
Vyriausiasis specialistas 2234 2452
 Vyresnysis specialistas 1704 1812
 Specialistas 1086

1219

 Valytoja 886 974

* 2021 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.

2021 m. II ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, darbuotojams už gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 38 182,46 Eur.