Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2022-07-12 11:20

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2021 m. 2022 m. II ketv.
Direktorius 5078 5215
Direktoriaus pavaduotojas 4589 4717
 Valdybos viršininkas 4228 4377
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3939 3892
 Skyriaus viršininkas 3515 3552
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 4262 4993
 Poskyrio viršininkas 3159 3368
 Vyriausiasis specialistas 3060 3162
 Vyresnysis specialistas 2582 2662
Specialistas 2039 2155
Jaunesnysis specialistas 1822 1913

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2021 m. 2022 m. II ketv.
Vyriausiasis specialistas 2767 4047
 Vyresnysis specialistas 1805 1933
 Valytoja 968 1167

* 2022 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.

2022 m. II ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą labai gerai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą per kasmetinę atestaciją išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 91 823,96 Eur.