Korupcijos prevencija STT

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) koordinuoja ir vykdo korupcijos prevenciją valstybėje – siekia, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų ir šalyje veikiančių privataus sektoriaus įmonių vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

STT taip pat vykdo ir nuoseklią korupcijos prevenciją pačios tarnybos viduje, užtikrina, kad čia dirbtų tik patikimi ir nepriekaištingos reputacijos žmonės. 

Tarnyboje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra Juozas Berenta, Saugumo skyriaus viršininkas, tel. 8 706 62751, el. p. juozas.berenta@stt.lt.

Tarnyboje nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis informavimas, taip pat didelis dėmesys skiriamas Tarnybos skirtų asignavimų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui, įslaptintos informacijos apsaugai.

Tarnybos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, siekdami aukštų elgesio reikalavimų, kurdami kūrybingą ir geranorišką tarnybinę aplinką bei didindami pasitikėjimą Tarnyba ir rodydami pavyzdį visuomenei, vadovaujasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodeksu.