Korupcijos prevencija STT

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) koordinuoja ir vykdo korupcijos prevenciją valstybėje – siekia, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų ir šalyje veikiančių privataus sektoriaus įmonių vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

STT taip pat vykdo ir nuoseklią korupcijos prevenciją pačios tarnybos viduje, užtikrina, kad čia dirbtų tik patikimi ir nepriekaištingos reputacijos žmonės. 

Tarnyboje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra Deividas Gecevičius, Saugumo skyriaus viršininkas, tel. (8 706) 63 339.

Tarnyboje nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis informavimas, taip pat didelis dėmesys skiriamas Tarnybos skirtų asignavimų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui, įslaptintos informacijos apsaugai.