Kada privaloma kreiptis į STT prieš skiriant asmenį į pareigas?

Informacija atnaujinta: 2021-12-30 17:59

Kai asmenį į pareigas skiria:

 • Respublikos Prezidentas;
 • Seimas;
 • Seimo Pirmininkas;
 • Vyriausybė;
 • Ministras Pirmininkas;

Kai asmenį ketinama skirti:

 • viceministru;
 • ministerijos kancleriu;
 • savivaldybės administracijos direktoriumi ir jo pavaduotoju;
 • prokuroru;
 • valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovu ir jo pavaduotoju;
 • valstybės ar savivaldybės įstaigos padalinio vadovu ir jo pavaduotojo;
 • valstybės ar savivaldybės įmonių, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos akcijos ar jų dalis, jeigu ji suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei, vienai ar kelioms savivaldybėms, šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių, visų kitų su šiomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusių patronuojamųjų (dukterinių) bendrovių:
 • vadovu ir jo pavaduotoju;
 • kolegialių priežiūros ir valdymo organų nariu;
 • padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovu ir pavaduotoju.

Kitais atvejais:

 • asmuo laikinai skiriamas į aukščiau nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens;
 • asmuo teikiamas į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose;
 • asmuo skiriamas į kitas pareigas, įtrauktas į sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT.