Kas turi teisę susipažinti su STT pateikta informacija?

Informacija atnaujinta: 2021-12-31 13:49

Su STT pateikta informacija turi teisę (gali) susipažinti:

  • į pareigas asmenį teikiantis, skiriantis ar paskyręs subjektas;
  • jeigu į pareigas asmenį teikia ar skiria kolegialus valdymo organas – visi kolegialaus valdymo organo nariai (pavyzdžiui, meras ir savivaldybės tarybos nariai, valdybos pirmininkas ir nariai, t. y. visi asmenys, kurie priima sprendimą dėl asmens skyrimo į pareigas);
  • į pareigas skiriamas asmuo, jei priimtas sprendimas neskirti asmens į pareigas;
  • prašymu – į pareigas paskirtas asmuo.

Gautos informacijos negalima perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus.