Kas turi teisę susipažinti su STT pateikta informacija?

Informacija atnaujinta: 2020-02-03 15:54

Su STT pateikta informacija gali susipažinti asmenį į pareigas skiriantis subjektas, t. y.:

  • valstybės politikas;
  • valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovas;
  • kolegialaus valdymo organo vadovas ir nariai (pavyzdžiui, meras ir savivaldybės tarybos nariai, stebėtojų tarybos, valdybos pirmininkas ir nariai ir pan.);
  • į pareigas skiriamas asmuo, jei priimtas sprendimas neskirti asmens į pareigas.

Gautos informacijos apie asmenį negalima perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus.