Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacija atnaujinta: 2020-11-19 11:52

Norminių teisės aktų projektų, atitinkančių bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų požymių, vertinimas atliekamas vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243, užpildant Antikorupcinio vertinimo pažymą.

Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą Tarnyboje atlieka Teisės skyrius.