Atrankos procedūra

Informacija atnaujinta: 2022-07-29 09:59

Atrankos procedūrą sudaro:

1 ETAPAS. Preliminarus pretendentų parinkimas.

Asmuo, norintis tapti pretendentu, pateikia gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kuriame nurodo pageidaujamą veiklos sritį (baudžiamasis persekiojimas, analitinė antikorupcinė žvalgyba, korupcijos prevencija, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, informacinės technologijos ar vidaus administravimas) ir motyvus, elektroniniu paštu karjera@stt.lt. Kandidatai gali būti kviečiami į susipažinimo pokalbį.

2 ETAPAS. Preliminari atranka.

Atrinkti asmenys kviečiami į pirminį pokalbį, kurio metu patikrinamos jų žinios ir motyvacija tarnauti STT. Teisės aktų bazinės žinios vertinamos pagal 10 balų sistemą, o motyvacija vertinama teigiamai ar neigiamai.

Prieš pirminį pokalbį ar vėlesnėse atrankos procedūrose pretendentams gali būti skirtos praktinės namų užduotys, kurios aptariamos preliminarių atrankų ar vėlesnių etapų metu.

3 ETAPAS. Patikrinimo procedūros.

Jei asmens bazinių žinių įvertis yra didesnis kaip 5 balai ir motyvacija įvertinta teigiamai, pretendentui išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatą (rekomenduojama ją pasitikrinti kiek įmanoma greičiau) Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (CMEK) ir pretendento anketa, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti. Toliau atliekamos patikrinimo procedūros dėl nepriekaištingos reputacijos ir leidimo dirbti su įslaptinta informacija .

4 ETAPAS. Asmeninių savybių vertinimas.

Jei CMEK ir kitos patikrinimo procedūrų išvados dėl nepriekaištingos reputacijos ir leidimo dirbti su įslaptinta informacija – teigiamos, asmuo įgyja preliminariai parinkto pretendento statusą ir yra kviečiamas pokalbiui su psichologu, kurio metu įvertinamos pretendento savybės.

5 ETAPAS. Galutinė atranka.

Pretendentai į STT pareigūnus, dalyvaujantys atrankoje, kviečiami individualaus pokalbio į Atrankos komisiją. Atrankos komisijos nariai pagal 10 balų vertinimo sistemą vertina pretendentų gebėjimą panaudoti žinias ir įgūdžius, būtinus siekiamoms pareigoms eiti, dalykines ir asmenines savybes.

Teigiamai įvertintu laikomas pretendentas, kurio bendras visų komisijos narių vertinimo vidurkis yra didesnis kaip 5 balai. Per pokalbį atrinktu pretendentu laikomas tas, kurio balų vidurkis yra didžiausias. Po atrankos per 5 d. d. visi pretendentai informuojami apie galutinės atrankos rezultatus.

Kai STT direktorius pasirašo sprendimą skirti atrinktą pretendentą į pareigas, asmuo  jas gali pradėti eiti ne anksčiau kaip po 3 ir ne vėliau kaip po 15 darbo dienų.

❗ Atrankos procedūra gali trukti nuo 4 iki 6 mėnesių.