Viešieji ir privatūs interesai

Informacija atnaujinta: 2022-01-04 16:32

Tarnybos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo deklaruoti privačius interesus ir atnaujinti aktualius duomenis pagal Tarnybos patvirtintą deklaracijų pateikimo ir saugojimo tvarkos aprašą. Už privačių interesų deklaracijų priėmimą, saugojimą, informacijos pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir kontrolės funkcijų vykdymą yra paskirtas Saugumo skyriaus įgaliotas darbuotojas.


Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Personalo kategorija

1.                   

Direktorius

Pareigūnas

2.                    

Direktoriaus pirmasis pavaduotojas

Pareigūnas

3.                    

Direktoriaus pavaduotojas

Pareigūnas

4.

Valdybos viršininkas

Pareigūnas

5.

Valdybos viršininko pavaduotojas

Pareigūnas

6.

Skyriaus viršininkas

Pareigūnas

7.

Skyriaus viršininko pavaduotojas

Pareigūnas

8.

Poskyrio viršininkas

Pareigūnas

9.

Vyriausiasis specialistas

Pareigūnas

10.

Vyresnysis specialistas

Pareigūnas

11.

Specialistas

Pareigūnas

12.

Jaunesnysis specialistas

Pareigūnas

13.

Vyriausiasis specialistas

Darbuotojas

14.

Vyresnysis specialistas

Darbuotojas

15.

Specialistas

Darbuotojas

16.

Jaunesnysis specialistas

Darbuotojas

Tarnyba vertindama viešųjų ir privačių interesų konfliktų rizikas vadovaujasi Vyriausiosios  tarnybinės etikos komisijos rekomendacijomis dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros.

Tarnybos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis vadovaujasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašu