Viešieji ir privatūs interesai

Informacija atnaujinta: 2021-08-10 16:28

Tarnybos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo deklaruoti privačius interesus pagal Tarnybos patvirtintą deklaracijų pateikimo ir saugojimo tvarkos aprašą. Už privačių interesų deklaracijų priėmimą, saugojimą, informacijos pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir kontrolės funkcijų vykdymą yra paskirtas Saugumo skyriaus įgaliotas darbuotojas.

Tarnybos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis vadovaujasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašu