Dvynių projektai

Informacija atnaujinta: 2021-11-17 15:10

Vykdomas: ES Dvynių programos projektas „Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo sistemos reformai”

2021 m. lapkričio 15 d. Lietuva laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Azerbaidžane „Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo sistemos reformai”. Projektą įgyvendins Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinis Projekto partneris, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra,  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,  Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Valstybinė mokesčių inspekcija  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Šio projekto naudos gavėjas – Azerbaidžano generalinė prokuratūra, tikslas – peržiūrėti ir parengti nacionalinius teisės aktus, kurie numatytų kuo platesnį teisinių priemonių spektrą kovoje su korupcija, ypatingą dėmesį skiriant korupciniu būdu įgyto valstybės turto susigrąžinimo klausimams, perduoti gerąją Lietuvos, ES ir tarptautinių organizacijų praktiką, atsižvelgiant į Azerbaidžano poreikius. 

Projektu bus siekiama šių rezultatų:

  1. Nacionalinės turto susigrąžinimo sistemos (ARS) sukūrimas strategiškai planuojant ir tobulinant teisinę sistemą.
  2. Azerbaidžano generalinės prokuratūros Specialiųjų konfiskavimo klausimų koordinavimo departamento (DCSCI) kaip visavertės nacionalinės turto susigrąžinimo tarnybos, institucinės struktūros ir veikimo gerinimas.
  3. Vidaus ir išorės bendradarbiavimo gerinimas.
  4. Žinių ir įgūdžių, kurių reikia norint veiksmingai imtis turto susigrąžinimo veiksmų, gilinimas.

24 mėnesio trukmės projektui įgyvendinti skiriamas 1,5 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas.

Specialiųjų tyrimų tarnyba bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Tai jau septintasis Specialiųjų tyrimų tarnybos įgyvendinamas ES Dvynių projektas ir antrasis Azerbaidžane. Pirmasis ES Dvynių projektas Azerbaidžane buvo laimėtas 2008 m. „Parama Azerbaidžano Respublikos Generalinio prokuroro Antikorupcijos departamentui“, sėkmingai įgyvendintas 2009–2011 m.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.

Vykdomas: Dvynių programos projektas „Remti Jordanijos antikorupcijos komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse”

2020 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos ir Austrijos konsorciumas laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Jordanijos Hašimitų Karalystėje „Remti Jordanijos antikorupcijos komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse”. Projektą vykdys Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinis Projekto partneris, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, jaunesnysis partneris – Austrijos Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra. Specialiųjų tyrimų tarnyba bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šiam projektui įgyvendinti buvo paskelbtas konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Austrijos, dalyvavo Italijos ir Latvijos bei Suomijos ir Vokietijos konsorciumai.

21 mėnesio trukmės projektui įgyvendinti skiriamas 1,5 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas. Šio projekto tikslas – atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos stiprinimas Jordanijos nacionalinėse institucijose.

Projektu bus siekiama šių rezultatų:

1. Nacionalinių atsparumo korupcijai standartų viešajame sektoriuje kūrimas bei peržiūra, šių standartų įgyvendinimo užtikrinimas, laikymasis ir aktyvus naudojimas susijusiose institucijose.

2. Jordanijos antikorupcijos komisijos (angl. Jordanian Integrity and Anti-corruption Commission) specializuotų departamentų gebėjimų stiprinimas vertinant ir valdant korupcijos rizikas pasirinktuose sektoriuose.

Tai jau šeštasis Specialiųjų tyrimų tarnybos įgyvendinamas ES Dvynių projektas.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.

 


Įgyvendintas: SR 15 IPA JH 01 18 „Vidaus reikalų ministerijos vidinės kontrolės gebėjimų stiprinimas kovoje prieš korupciją"

2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos ir Rumunijos konsorciumas laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Serbijos Respublikoje „Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas". Projektą vykdys Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinis Projekto partneris, ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bei keletas Rumunijos institucijų, viena jų, kaip jaunesnysis Projekto partneris, Rumunijos antikorupcijos generalinis direktoratas. Specialiųjų tyrimų tarnyba bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šiam projektui įgyvendinti buvo paskelbtas ES konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Rumunijos, dalyvavo ir Austrija.

18 mėnesių trukmės projektui, kuris prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį, įgyvendinti skiriamas 1 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas. Šio projekto tikslas – Serbijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas siekiant padidinti veiksmingumą kovoje prieš korupciją, taip pat specialiosios technikos naudojimo, informacinių sistemų gerinimo, pajamų ir turto deklaracijų tikrinimo, ne viešo pobūdžio duomenų apdorojimo, korupcijos rizikos analizės gebėjimų stiprinimas.

Projektu buvo pasiekti šie rezultatai:

1. Sustiprinti Serbijos vidaus reikalų sistemos pareigūnų gebėjimai tinkamai naudojant techniką, metodus ir įrangą bei atliekant asmenų atsparumo korupcijai tikrinimą.

2. Pagerintos Vidaus reikalų informacinės sistemos apsaugant tyrimo duomenis.

3. Sustiprinti Vidaus reikalų ministerijos vidaus tyrimą atliekančių pareigūnų gebėjimai tikrinant darbuotojų pajamų ir turto deklaracijas.

4. Sustiprinti Vidaus reikalų sistemos pareigūnų gebėjimai analizuojant duomenis ir atliekant korupcijos rizikos analizę.

Įgyvendinant projektą dalyvavo 50 Lietuvos ir Rumunijos ekspertų, daugiau nei 150 Serbijos policijos pareigūnų dalyvavo projekto ekspertų organizuotuose mokymuose, ekspertai paruošė 14 vidinių teisės aktų projektų, buvo suorganizuoti Serbijos pareigūnų pažintiniai vizitai Lietuvoje ir Rumunijoje.

Tai jau penktasis STT įgyvendintas ES Dvynių projektas, sėkmingai įgyvendinti projektai – Azerbaidžane, Šiaurės Makedonijoje, Kroatijoje ir Moldovoje. Taip pat STT, kaip pagrindinis projekto partneris, įgyvendins dar vieną ES Dvynių projektą Jordanijoje, kurį laimėjo Lietuvos ir Austrijos konsorciumas.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.

 


 

Įgyvendintas: Dvynių programos projektas „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“

STT, kaip pagrindinis projekto lyderis, vykdė Lietuvos, Rumunijos ir Suomijos konsorciumo įgyvendinamą Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos muitinė, jaunesnieji projekto lyderiai – Rumunijos ir Suomijos antikorupcinės institucijos. STT bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Dėl šio projekto buvo paskelbtas ES konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Rumunijos, dalyvavo Nyderlandai, Švedija ir Suomija.

2 metų trukmės projektui įgyvendinti Europos Komisija skiria 1 mln. eurų. Šio projekto tikslas – Moldovos institucijų: Nacionalinio antikorupcijos centro (NAC), Antikorupcijos prokuratūros (APO), Vidaus reikalų ministerijos (MIA), Generalinio policijos inspektorato (GPI) ir Muitinės tarnybos gebėjimų stiprinimas, siekiant veiksmingiau kovoti su korupcija, taip pat minėtų Moldovos institucijų tyrimų gebėjimų stiprinimas korupcijos prevencijos ir ikiteisminio tyrimo korupcijos bylose.

Projektu buvo pasiekta šių rezultatų:

1. Moldovos institucijų: NAC, APO, MIA, GPI ir Muitinės tarnybos, gebėjimų stiprinimas kovojant su korupcija, tinkamai naudojant specialiąsias tyrimo technikas, metodus ir įrangą.

2. Sprendimų priėmimas, vidinės procedūros ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, koordinavimas, tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, perimant gerąją ES praktiką.

3. NAC gebėjimų atlikti atsparumo tikrinimą viešajame sektoriuje, remiantis gerąja ES praktika ir gerbiant žmogaus teises, stiprinimas.

Tai jau ketvirtasis STT įvykdytas ES Dvynių projektas. STT yra įgyvendinusi Dvynių projektus Azerbaidžane, Kroatijoje ir Makedonijoje.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.