2021 metais – daugiau aiškumo ir viešumo „asmenų patikrinimo“ ir analitinės žvalgybos srityse

Informacija atnaujinta: 2021-03-25 16:53
2021 metais – daugiau aiškumo ir viešumo „asmenų patikrinimo“ ir analitinės žvalgybos srityse

Rūtos Kaziliūnaitės, STT direktoriaus pavaduotojos, komentaras

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) veikla dažnai siejama su visuotiniu sekimu, masiniu asmens duomenų (įskaitant duomenis apie privatų gyvenimą) rinkimu ir manipuliavimu jais bei, žinoma, legendinių „pažymų“ rengimu ir teikimu neva pagal (politinį) užsakymą arba siekiant savanaudiškų tikslų. Tačiau kaip yra iš tikrųjų?

Nežinia, ar ši su STT veikla siejama „mitologija“ kuriama sąmoningai, siekiant diskredituoti šią daug kam nepatogią instituciją, ar randasi sąžiningai klystant (o tikriausiai – ir vienaip, ir kitaip). Kaip ten bebūtų, mūsų tikslas (o taip pat – ir interesas, nes visuomenės pasitikėjimas yra būtina mūsų efektyvios veiklos sąlyga, galima sakyti, darbo įrankis) – šią su Tarnyba siejamą mitologiją griauti. Vienas iš būdų tai daryti – aiškiai nustatyti, kas ir kaip yra daroma labiausiai mistifikuotose STT veiklos srityse, ir tai parodyti visuomenei.

Taigi – kas naujo nuo 2021-01-01 STT vykdomoje asmenų patikrinimo veikloje bei analitinės antikorupcinės žvalgybos veiklos srityje?

Pirmiausia – pagrindą mitams apie „teigiamas ir neigiamas“ STT rengiamas „pažymas“, Tarnybos „pritarimą ar nepritarimą“ paskyrimams į įtakingas pareigas davusi STT vykdoma funkcija. Kaip jau buvo rašyta anksčiau, tai – korupcijos prevencijos priemonė, numatyta Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje – informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas tam tikras pareigas viešajame sektoriuje, pateikimas, dažnai vadinamas tiesiog asmenų patikrinimu.

Nors iš tiesų erdvės interpretacijai ir šiuo metu nėra daug – tiek asmenų, apie kuriuos renkama ir teikiama informacija, tiek ir teiktinos informacijos sąrašas (baigtinis!), turinys, tiek ir jos gavėjų ratas bei galimi jų veiksmų variantai nustatyti įstatyme – nutarėme aiškiai ir detaliai reglamentuoti viską „nuo...iki“. Ir šį reglamentavimą (su visomis kažkieno įsivaizdavimu gal pikantiškomis, o iš tiesų – paprastomis kasdienio mūsų pareigūnų darbo detalėmis, atskleidžiančiomis, kas, kada, kokiu pagrindu, kur ir iš kur renka ir ką toliau su tuo, ką surinko, daro) – paskelbti Teisės aktų registre.

Kadangi nuo 2021-01-01 įsigaliosiančiu įsakymu šiek tiek keičiama susiklosčiusi darbo praktika bei prašymų pateikti informaciją apie asmenis formos, naujuoju reglamentavimu kviečiame vadovautis į STT dėl informacijos pateikimo besikreipiančius subjektus, o visus kitus, kam tiesiog smalsu sužinoti daugiau apie tai, ką veikia STT – tiesiog susipažinti ir šia tvarka ir DUK‘ais apie šią korupcijos prevencijos priemonę.

Kita sritis, kuriai nutarta suteikti daugiau aiškumo ir viešumo – analitinė antikorupcinė žvalgyba. Ši STT veiklos kryptis, Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme įtvirtinta nuo 2018 m. ir nuo tada kryptingai vykdoma atsižvelgiant į STT prioritetus, per tą laiką įgijo pakankamai aiškiai apibrėžtas formas, susiklosčiusią darbo praktiką ir jau davė ne vieną visuomenei žinomą rezultatą. Ją taip pat nutarėme iš naujo reglamentuoti ir šį kartą padaryti tai viešai skelbiamu tvarkos aprašu – vėlgi „nuo...iki“ ir vėlgi su visais kas, ką, kur ir kodėl.