STT veiklos prioritetai

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 10:51

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2020–2022 metų veiklos prioritetai:

  • Nustatyti ir imtis priemonių sumažinti korupcijos riziką priimant sprendimus socialiai jautriais klausimais bei atskleisti sudėtingiausias, didžiausią žalą darančias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: sveikatos priežiūros, politinės veiklos ir teisėkūros, teismų ir teisėsaugos, teritorijų planavimo ir statybos, savivaldos ir socialinės apsaugos srityse bei vykdant pirkimų organizavimo, Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo, infrastruktūros projektų įgyvendinimo, viešųjų paslaugų teikimo, turto valdymo, verslo priežiūros ir kontrolės funkcijas.
  • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą aktyviai dalyvaujant tarptautinių organizacijų veikloje, tiriant tarptautinio kyšininkavimo atvejus bei keičiantis gerąja antikorupcine patirtimi su antikorupcinėmis institucijomis.
  • Skatinti viešojo sektoriaus atsakomybę ir įsitraukimą kuriant korupcijai atsparią aplinką, siekti didesnio už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų ir padalinių profesionalumo bei jų veiklos efektyvumo.