Lietuvos verslo įmonių, veikiančių užsienyje, atstovai pasidalijo gerąja praktika

Informacija atnaujinta: 2021-10-29 12:52
Lietuvos verslo įmonių, veikiančių užsienyje, atstovai pasidalijo gerąja praktika

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Skaidraus Lietuvos verslo vystymo užsienyje principai“. Šis renginys buvo skirtas Lietuvos verslo įmonių, veikiančių užsienyje, atstovams.

Renginio pradžioje Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento direktoriaus pavaduotoja Lina Ramanauskaitė trumpai apžvelgė Lietuvos diplomatinių atstovybių ir užsienyje veikiančio Lietuvos verslo bendradarbiavimo galimybes ir praktinę naudą. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas pristatė parengtas rekomendacijas užsienyje veikiantiems verslo subjektams, kaip atpažinti ir reaguoti į korupcijos apraiškas. Taip pat, renginyje pranešimus skaitė, aktualiausią informaciją ir gerąją patirtį apie rizikų valdymą vystant verslą užsienio valstybėse pristatė iniciatyvos „Baltoji banga“, UAB „Vičiūnų grupė“ ir UAB „SBA grupė“ atstovai. 

„Lietuvos verslo įmonės, išvengdamos korupcinių skandalų užsienio valstybėse, užsitikrina atviras rinkas, sėkmingą verslo plėtrą. Skaidriai užsienyje besielgiantis Lietuvos verslas ne tik prisideda prie lietuviško verslo geros reputacijos, bet ir prie patikimo, skaidraus Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimo. Todėl efektyvi korupcijos prevencija užsienio šalyse yra bendras Lietuvos verslo ir valstybinių institucijų tikslas, kurį pasiekti galima tik atvirumu ir pasitikėjimu grįstu bendradarbiavimu“ – teigė Linas Zasimavičius, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovas.

„Kai verslas išauga savo rinką ir pribręsta žengti tolyn, rodo ir tam tikrą jo brandą. Tačiau su šiuo žingsniu įmonė prisiima dar daugiau rizikos, kurią turi suvaldyti. Aiškiai apibrėžta ir veikianti skaidrumo politika gali ir privalo būti tas gelbėjimo ratas, kurio laikydamasi įmonė gali užkariauti plačiuosius vandenis, išvengiant didelę žalą galinčias sukelti situacijas: teisminius procesus, baudas, reputacinę žalą ar rinkų praradimą“, –sakė Ieva Lapeikienė, iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė.

„Skaitmenizacija suteikia didesnę galimybę analizuoti gaunamus duomenis, bet ar žmogus bei organizacija gali būti suskaitmeninti ir kokia apimtimi? Rizikų valdymo, vartotojų elgesio, anomalijų aptikimo ir kiti algoritmai matematiniuose modeliuose veikia skaitmeninėje aplinkoje, bet dar vis nepakankamai realiame fiziniame pasaulyje. Norint sėkmingai kovoti su sukčiavimu (korupciją suprantant kaip sukčiavimo dalį) – turime situacijas vertinti ir nuolat analizuoti iš holistinio požiūrio perspektyvos“ – teigė „Vičiūnų grupės“ prevencijos vadovas Rolandas Terminas.

Pranešime „Vičiūnų grupės“ teisininkas Karolis Šiugžda papasakojo, kaip bendrovėje diegiami skaidraus verslo vystymo užsienyje principai. Pasak bendrovės atstovo, – „Verslo etika yra tiek asmeninis, tiek organizacijos klausimas. Augančio verslo praktika rodo, kad vadovai dažniausiai pripažįsta savo vaidmenį formuojant etikos kultūrą. Tačiau reikia suprasti, kad efektyvios atitikties ir etikos ekosistemos kūrimas yra niekada nesibaigiantis procesas, todėl į jį verta įtraukti visą organizaciją. Etika ir atitiktis nėra tik sėkmė, jeigu dėl jos dirbame“.

„Pasitikėjimas verslo santykiuose  negali ir nebūna paremtas vien tik žodžiais bei deklaracijomis. Jis negali atsirasti ir neatsiranda iš niekur. Jis gali susiformuoti per ilgalaikį bendradarbiavimą, bet ką ir kaip tada daryti verslo pradžioje? Arba, kiek ir kam mes (įmonė) pasiryžę?“ – auditorijos klausė Adrijus Žymančius, UAB „SBA grupė“ rizikų valdymo vadovas. 

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos ir dalyvio anketa – www.skaidrumoakademija.lt ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Renginio įrašas

Pranešimai: