Antikorupcinio sąmoningumo didinimas viešajame sektoriuje

#1
Skaidrus viešasis sektorius – skaidri valstybė

#1

Siekiant viešojo sektoriaus subjektuose kurti tvarią antikorupcinę aplinką, svarbu stiprinti kiekvieno viešojo sektoriaus darbuotojo antikorupcinį sąmoningumą, formuoti skaidrumo nuostatas ir kultūrą.

Viena iš viešojo sektoriaus subjektų pareigų, numatytų Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje – rengti mokymus darbuotojams korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais ir taip stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

Itin svarbu, kad viešojo sektoriaus darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo veikla (įvairūs mokymai, renginiai, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, savišvieta ir pan.) būtų suplanuota, nuosekli, pritaikyta konkrečioms darbuotojų grupėms, vyktų reguliariai, nebūtų tik vienkartinio pobūdžio, turėtų teigiamą poveikį darbuotojų antikorupcinėms nuostatoms, būtų analizuojamas mokymų efektyvumas, jų tolimesnis poreikis. 

# 2
E. mokymo platforma

# 2

Antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma – Specialiųjų tyrimų tarnybos sukurta elektroninė mokymo(-si) erdvė, skirta visuomenei, ypač viešojo sektoriaus atstovams, savarankiškai įgyti ar plėsti žinias apie antikorupcinės aplinkos kūrimą, didinti antikorupcinį sąmoningumą.

STT e. mokymo platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą, pateikiamą kartu su interaktyviomis užduotimis, aktualia sociologinių tyrimų statistika, gerosios praktikos pavyzdžiais.

Mokymų temos:

 • Korupcijos samprata,
 • Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos,
 • Interesų konfliktai,
 • Dovanų politika,
 • Pranešėjų apsauga,
 • Sveikatos apsauga,
 • Viešieji pirkimai,
 • Savivalda,
 • Privatus sektorius,
 • Tarptautinis papirkinėjimas,
 • Tarptautinis papirkinėjimas (anglų k.),
 • Personalo patikimumo užtikrinimas,
 • Nacionalinė antikorupcinė sistema,
 • Korupcijos prevencija visuomenei,
 • Ūkio subjektų priežiūra,
 • Švietimo įstaigos,
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 

Mokymams galima rinktis  aktualias temas savo nuožiūra: vieną, keletą arba gilintis į visas siūlomas temas.

STT e. mokymų platforma yra nemokama, po mokymų baigimo, vartotojams išduodami sertifikatai, kurie gali būti prilyginami kvalifikacijos kėlimui. Tai puiki alternatyva tradiciniams antikorupcinio švietimo mokymams.

Mokymo platformą rasite čia.

Kaip prisijungti prie e. mokymų platformos, žiūrėkite vaizdo įraše:

Klausimais, susijusiais su STT e. mokymo platforma kreipkitės – benas.aldakauskas@stt.lt.

# 3
Vaizdo paskaitos

# 3

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos – tai STT Antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnų parengtos vaizdo paskaitos aktualiausiomis antikorupcinėmis temomis.

Tai galimybė viešojo sektoriaus atstovams antikorupcines žinias gilinti savarankiškai, o vėliau iškilusius klausimus aptarti organizacijose vidinių mokymų metu, diskutuoti su atsakingais už korupcijos prevenciją pareigūnais.

STT „Youtube“ kanale galite savarankiškai peržiūrėti šias paskaitas:

 • #1 ĮVADINĖ PASKAITA. Įvadinėje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama korupcijos sąvoka, įvardijami korupciniai nusikaltimai ir esminiai jų bruožai, apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių apklausų „Korupcijos suvokimo indeksas 2021” ir „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 m. duomenys. Temos pabaigoje pristatomi naudingi antikorupcinio sąmoningumo didinimo įrankiai ir projektai, tokie kaip STT e. mokymo platforma ir „Skaidrumo akademija“.

 • #2 DOVANŲ POLITIKA. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama dovanos sąvoka, kaip atskirti dovaną nuo kyšio, akcentuojama kokie teisės aktai draudžia priimti dovanas bei galimos leidžiamų dovanų išimtys. Vaizdo paskaitoje taip pat detalizuojami dažniausi mitai susiję su dovanomis ir dovanų politikos reikšmė kuriant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje.

 • #3 INTERESŲ KONFLIKTAI. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariamos interesų konflikto ir su juo tiesiogiai susijusių reiškinių sąvokos, apžvelgiami temai aktualiausi sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 m. duomenys, akcentuojami su nepotizmu susiję klaidingi įsitikinimai, pateikiamos rekomendacijos interesų konfliktų ir nepotizmo rizikos valdymui.

 • #4 VIEŠIEJI PIRKIMAI. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama viešojo pirkimo sąvoka, apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Eurobarometras Nr. 482: Verslo požiūris į korupciją ES“ 2019 metų duomenys, detalizuojama viešųjų pirkimų sistema ir aktuali statistika Lietuvoje, išsamiai pateikiamos aktualiausios korupcijos rizikos konkrečiuose viešųjų pirkimų vykdymo etapuose. Vaizdo paskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos leidžiančios užtikrinti sėkmingus ir skaidrius viešuosius pirkimus.

 • #5 PRANEŠĖJŲ APSAUGA. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariamos informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ir pranešėjo sąvokos, apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILs) atliktos „Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo viešajame sektoriuje“ 2020 apklausos duomenys. Paskaitoje taip pat detalizuojami informacijos pateikimo būdai, vidinio ir išorinio informacijos pateikimo kanalų skirtumai bei kaip sėkmingai užtikrinti pranešėjų apsaugą įstaigoje.

 • #6 TARPTAUTINIS PAPIRKINĖJIMAS. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama, kas yra tarptautinis papirkinėjimas (angl. foreign bribery), apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Transparency International“: Exporting Corruption 2022 metų duomenys, trumpai pristatoma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), detaliau apžvelgiama EBPO konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. Paskaitoje taip pat akcentuojamas Lietuvos verslo vaidmuo siekiant užkirsti kelią tarptautiniam papirkinėjimui.

 • #7 SVEIKATOS APSAUGA. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Transparency International“ Pasaulinio korupcijos barometro 2021 metų duomenys, detalizuojamos pagrindinės korupciją sveikatos apsaugoje lemiančios priežastys ir dažniausiai identifikuojamos korupcijos rizikos. Vaizdo paskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos leidžiančios užtikrinti didesnį skaidrumą sveikatos apsaugos įstaigose, ypač santykiuose tarp gydytojų ir pacientų.

 • #8 FOREIGN BRIBERY. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje anglų kalba aptariama, kas yra tarptautinis papirkinėjimas (angl. foreign bribery), apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Transparency International“: Exporting Corruption 2022 metų duomenys, trumpai pristatoma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), detaliau apžvelgiama EBPO konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. Paskaitoje taip pat akcentuojamas Lietuvos verslo vaidmuo siekiant užkirsti kelią tarptautiniam papirkinėjimui.

 

# 4
STT pareigūnų vedamos paskaitos, seminarai

# 4

STT pareigūnai organizuoja kontaktines ir nuotolines paskaitas ar praktinius seminarus viešojo sektoriaus darbuotojams.

Kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas gali kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl antikorupcinio švietimo paskaitų ar praktinių seminarų, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja ir nemokamai vykdo Antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnai, įgyvendindami antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemones.

Norėdami, kad Jūsų institucijoje STT pareigūnai surengtų antikorupcinio švietimo paskaitą arba praktinį seminarą darbuotojams ar atskirai darbuotojų grupei:

Informaciją apie būsimas paskaitas ir kitus renginius galite rasti čia.

 

# 5
Įvairios edukacinės priemonės

# 5

Įvairi edukacinė medžiaga antikorupcine tematika – tai STT pareigūnų parengti kryžiažodžiai, galvosūkiai, testai, mitai, kurie leidžia viešojo sektoriaus darbuotojams įtvirtinti, pagilinti ar pasitikrinti žinias apie korupcijos reiškinį ir jo valdymą, korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Dažnai organizacijos šias edukacines priemones naudoja pažymėdami Tarptautinę antikorupcijos dieną – gruodžio 9-ąją. Taigi, antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklas darbuotojams siūlome vykdyti išradingai ir nenuobodžiai.

Antikorupcinė socialinė reklama sveikatos įstaigoms

Reklama skirta atkreipti dėmesį į visuomenės ir valstybės gerovei itin svarbias antikorupcijos bei skaidrumo temas sveikatos sektoriuje. Atsisiųsti galite čia.

# 6
Skaidrumo akademija

# 6

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką.

Net jei viešojo sektoriaus įstaiga tiesiogiai nedalyvauja šioje iniciatyvoje, kiekvienas viešojo sektoriaus darbuotojas norėdamas savarankiškai gilinti žinias apie antikorupcinės aplinkos kūrimą, korupcijos prevencijos priemonių vykdymą gali sekti „Skaidrumo akademijos“ naujienas, peržiūrėti jau įvykusių renginių aprašymus, ekspertų pranešimus ir jų įrašus.