Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

  • palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis kovos su korupcija srityje;
  • atstovauja STT tarptautinėse antikorupcijos organizacijose;
  • rengia tarptautinių organizacijų finansuojamus ir vystomojo bendradarbiavimo kovos su korupcija projektus, organizuoja tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų rengimą, pasirašymą ir vykdymą.