Įgyvendinti OLAF projektai

Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:09

Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų

Nuo 2018 m. gruodžio 12 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įgyvendina projektą „Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAFHERCULE III programą.

Projekto tikslas – siekiant sustiprinti nacionalinių ir Europos bendrijos finansinių interesų apsaugą nuo korupcijos, padidinti analitinės informacinės sistemos funkcionalumą, kuris leistų sparčiau, kokybiškiau ir efektyviau apdoroti, analizuoti bei vizualizuoti didelius, skirtingų formatų duomenų kiekius; sujungti ir optimizuoti visų STT veiklos krypčių procesus.

Projektas finansuojamas OLAF lėšomis, jo vertė – 457 016 Eur.

Projektas įgyvendintas 2019 m. gruodžio 31 d.


Programinės įrangos įsigijimas pagal OLAF HERCULE III subsidijų programą

2016 m. lapkričio 28 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Programinės įrangos įsigijimas“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) HERCULE III subsidijų programą finansinei paramai gauti (Nr. OLAF/2016/D1/075).

Projekto tikslas – įsigyti analitinę programinę įrangą (su būtinomis licencijomis), padėsiančia korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti, bei apmokyti dalį Tarnybos darbuotojų dirbti su įsigyta programa.

Ši analitinė programinė įranga sudarys galimybes, sąveikaujant su STT turimomis informacinėmis sistemomis, integruoti ir išnaudoti naujus informacijos šaltinius bei tinkamai apdoroti didesnius informacijos kiekius, taip pat sudarys galimybes ateityje ją integruoti su kitais naujausiais informacinių technologijų produktais, naujausiomis informacinėmis sistemomis.

Naujos programinės įrangos pagalba padidės analizuojamų objektų skaičius, analitinių produktų kokybė, informacijos vizualizacijos galimybės, trumpės analitinių užduočių atlikimo laikas, o tai turės tiesioginės teigiamos įtakos su korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų identifikavimu susijusių sprendimų priėmimui ir efektyvesniam STT uždavinių įgyvendinimui.

Projektas finansuojamas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) lėšomis. Projekto bendra vertė – 319.044,00 Eur