Vilniuje įvyko 20-oji EPAC/EACN konferencija

Informacija atnaujinta: 2021-12-06 14:18
Vilniuje įvyko 20-oji EPAC/EACN konferencija

Gruodžio 1–2 d. Vilniuje įvyko 20-oji jubiliejinė antikorupcinių institucijų tinklo Europos partneriai prieš korupciją ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklo (EPAC/EACN) metinė konferencija ir Generalinė asamblėja. Renginio metu buvo patvirtinta Vilniaus deklaracija ir išrinkta nauja EPAC/EACN valdyba, kurios prezidentu tapo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Žydrūnas Bartkus.

EPAC/EACN metinė konferencija Lietuvoje vyko pirmą kartą, ją organizavo STT. Renginyje Vilniuje ir nuotoliniu būdu dalyvavo apie 120 dalyvių iš 54 institucijų ir 29 užsienio valstybių (Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Austrijos, Švedijos, Danijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Ukrainos ir kt.). Pranešimus skaitė Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato, Europos prokuratūros, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), užsienio antikorupcinių institucijų atstovai.

Atstovai iš tarptautinių organizacijų, užsienio šalių teisėsaugos institucijų ir EPAC/EACN narių tinklo diskutavo apie korupcijos sampratą, kaip būtų galima „pergalvoti korupciją“ (angl. „re-thinking corruption“) – kokią vietą antikorupcinė veikla turėtų užimti tarp Vakarų demokratijos valstybės prioritetų.

EPAC/EACN 20-oji jubiliejinė metinė konferencija ir Generalinė asamblėja (STT nuotrauka)

EPAC/EACN veikloje iš viso dalyvauja 100 antikorupcinių ir policijos priežiūros institucijų iš 38 Europos šalių. Metinės konferencijos ir Generalinės asamblėjos metu išrinkta nauja EPAC/EACN valdyba:

  1. EPAC/EACN prezidentas – Žydrūnas Bartkus, STT direktorius.
  2. EPAC/EACN viceprezidentai – Ernst Schmid, Austrijos vidaus reikalų ministerijos Federalinio antikorupcijos biuro (BAK) departamento vadovas (antikorupcijos kryptis), ir Lucile Rolland, Prancūzijos nacionalinės policijos Generalinės inspekcijos vadovo pavaduotoja (policijos priežiūros kryptis).
  3. EPAC/EACN viceprezidentų pavaduotojai – Traian Mihăiţă Bârlici, Rumunijos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija generalinio direktorato Prevencijos direktorato (DGA) vadovas (antikorupcijos kryptis), ir Hugh Hume, Airijos policijos ombudsmenų komisijos (Garda Síochána Ombudsman Commission) narys (policijos priežiūros kryptis).

„Dėkoju tarptautiniams partneriams už pasitikėjimą Lietuva ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, suteikiant galimybę atstovauti didžiausiam ir seniausiam Europos antikorupcinių institucijų ir policijos priežiūros institucijų tinklui (EPAC/EACN). Europos partneriai sutinka, kad korupcija išlieka viena iš grėsmių nacionaliniam saugumui, o veiksmingai kovai su ja reikalingas sisteminis atsakas ir reikšminga vieta tarp valstybės prioritetų. Tikiu, kad bendromis pastangomis galėsime susitarti dėl strateginių visos Europos tikslų kovos su korupcija srityje ir kryptingai veikti, siekiant dar aukštesnių skaidrumo standartų“, – sako naujasis EPAC/EACN prezidentas, STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

STT direktorius Žydrūnas Bartkus, naujasis EPAC/EACN prezidentas (STT nuotrauka)

EPAC/EACN konferencijos ir Generalinės asamblėjos metu taip pat pasirašyta Vilniaus deklaracija – baigiamasis konferencijos dokumentas, kuriuo kreipiamasi į tinklo narius – antikorupcines ir policijos priežiūros institucijas, taip pat Europos valstybių vyriausybes, Europos Sąjungos institucijas ir tarptautines organizacijas, siekiant stiprinti antikorupcinius įsipareigojimus.

EPAC/EACN tinklas pasipildė dar dviem nariais – Slovakijos nacionaline saugumo institucija ir Prancūzijos centriniu biuru dėl kovos su korupcija, finansiniais ir mokestiniais nusikaltimais (OCLCIFF).

Vilniaus deklaracija.

EPAC/EACN tinklo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą keičiantis gerąja patirtimi kovos su korupcija ir policijos priežiūros srityse. 2020–2021 metais EPAC/EACN prezidento pareigas laikinai ėjo Monique Stirn, Liuksemburgo vidaus saugumo ministerijos Policijos generalinė inspektorė.