Vertinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną – nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Informacija atnaujinta: 2024-04-25 14:20
Vertinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną – nustatyti...

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko teisės aktų, reglamentuojančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (Mokymosi programos), skelbiamų individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemoje, kokybės užtikrinimo ir stebėsenos tvarkos, antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad dėl neišsamaus reglamentavimo gali būti stokojama skaidrumo atrenkant Mokymosi programas stebėsenai atlikti bei stebėseną atliekantiems darbuotojams suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti, kuriuo metu ir kokių Mokymosi programų kokybė bus tikrinama.

Antikorupcinio vertinimo metu buvo analizuojama informacija, pateikta 2023 m. pabaigoje pradėjusios veikti IMP sistemos dalimi esančioje KURSUOK platformoje (www.kursuok.lt), kurios sukūrimas buvo finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis. KURSUOK platforma – tai vieno langelio principu veikianti nacionalinė suaugusiųjų švietimo platforma, kurioje mokymo paslaugos teikėjai gali skelbti savo programas, o 18–65 metų suaugusieji asmenys – įgyti naujus įgūdžius pagal paskelbtus mokymosi pasiūlymus ir gauti valstybės finansavimą iki 500 Eur. 2024 metais valstybės finansuojamų Mokymosi programų bendras biudžetas sudaro 5,4 milijonus eurų.

STT, įvertinusi teisinį reguliavimą bei atsižvelgusi į KURSUOK platformoje skelbiamą informaciją, nustatė korupcijos rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos skaidriam ir nešališkam Mokymosi programų stebėsenos vykdymui. Buvo nustatyta, kad teisės aktuose nereglamentuota, kaip šių programų stebėsenos atlikimo metu yra vykdoma atsitiktinė teikėjų atranka, dėl to į atsitiktinę stebėsenos atranką galėtų dažnai patekti tie patys teikėjai iš jau tikrintų teikėjų arba, priešingai, į atranką tam tikri teikėjai apskritai galėtų nepatekti ilgą laiką. Be to, dėl stebėseną atliekantiems darbuotojams suteiktos pernelyg plačios diskrecijos nuspręsti, kuriuo metu bus tikrinama Mokymosi programų kokybė, egzistuoja rizika, jog nesąžiningi asmenys galėtų padėti  daliai teikėjų išvengti jų veiklos stebėsenos.

Be įvardintų korupcijos pasireiškimą didinančių rizikos veiksnių, nustatyta ir tai, kad stebėseną vykdantiems asmenims paliekama diskrecija nuspręsti dėl Mokymosi programas vykdančių asmenų kvalifikaciją arba darbo patirtį patvirtinančių dokumentų patikros, nors neatitiktis šiems patirties reikalavimams yra laikoma kritiniu pažeidimu, sukeliančiu šios programos skelbimo IMP sistemoje stabdymo pasekmes.

Išsamiau su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.