Tiriama sisteminė korupcija ir nusikalstamos finansinės schemos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centre

Informacija atnaujinta: 2023-11-28 10:53
Tiriama sisteminė korupcija ir nusikalstamos finansinės schemos Vilniaus apskrities atliekų...

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžiavimu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, neteisingų duomenų apie pajamas teikimu ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Tyrimą organizuoja ir jį kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorų grupė.

Įtariama, kad asmenys, galimai vykdydami nusikalstamas veikas, galėjo neapskaityti bei pasisavinti bendrai daugiau nei 1 mln. eurų ir nesumokėti privalomų mokesčių valstybei, kurių bendra suma siekia daugiau nei 360 000 eurų, taip padarant žalą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) ir valstybei. Taip pat įtariama, kad galimai iš neapskaitytų lėšų galėjo būti mokami kyšiai, kurių bendra suma siekia beveik 100 000 eurų.

Dėl korupcijos rizikų atliekų tvarkymo sektoriuje Specialiųjų tyrimų tarnyba yra atkreipusi dėmesį jau ne kartą. Valstybėje veikianti sistema nėra pakankamai atspari korupcijai, kontrolės mechanizmai nėra veiksmingi ir efektyvūs. Dažnu atveju įmonių patikrinimai neparemti realiu proaktyviu įmonių rizikingumo įvertinimu.

„Tokių sisteminės korupcijos atvejų ištyrimas yra STT prioritetas. Šiuo tyrimu atskleistos korupcinės schemos parodo, kad dabartinė sistema neveikia, yra aiškiai matomos spragos, kurias, siekiant skaidrumo atliekų tvarkymo sektoriuje, būtina šalinti, kitu atveju – tokio pobūdžio tyrimas bus vienas iš daugelio“, – sakė STT Centrinės tyrimų valdybos vadovas Darius Balčiūnas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, VAATC darbuotojai, būdami valstybės tarnautojams prilygintais asmenimis, kaip įtariama, veikdami bendrininkų grupėje, siekdami turtinės naudos sau ir kitiems asmenims, iš verslo subjektų, užsiimančių atliekų tvarkymu, reguliariai (2 kartus per mėnesį) priimdavo kyšius už tai, kad į Vilniaus regiono sąvartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant nustatytą tvarką. Pristatomų atliekų dalis galimai buvo priimama jos visiškai nesveriant ir neapskaitant ir tokiu būdu išvengiant teisės aktais nustatyto atliekų šalinimo mokesčio, kuris gali viršyti 0,5 mln. eurų. VAATC Gamybinio proceso tarnybos sąvartyno vadovo ir bendrininkų galimai bendrai priimtų kyšių suma siekia beveik 100 000 eurų. Taip pat įtariama, kad tokiu būdu atliekų tvarkymo veikla užsiimančios įmonės bendrai neapskaitė nemažiau nei 0,5 mln. eurų pajamų ir išvengė ne mažiau nei 160 000 eurų dydžio mokėtinų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.

Be to, bendra STT ir FNTT tyrimo grupė, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorams, tiria schemas, kuomet VAATC Aikštelių eksploatacinės priežiūros specialistui, atsakingam už didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatacinę priežiūrą, piktnaudžiaujant tarnyba ir veikiant bendrininkų grupėje, tyčia buvo klastojami Vilniaus regiono atliekų priėmimo aikštelėse surinkto metalo laužo priėmimo bei atsiskaitymo už jį ūkinių, finansinių operacijų dokumentai, po ko dalis metalo buvo pasisavinama, o už jį gautas neteisėtas atlygis pasidalijamas tarp bendrininkų. Ikiteisminio tyrimo duomenys taip pat leidžia pagrįstai manyti, kad dėl tokių veiksmų, galimai buvo pasisavinta daugiau nei 600 000 eurų, nuo kurių nebuvo sumokėta apie 200 000 eurų mokesčių į valstybės biudžetą.

„Atliekų surinkimo ir metalo laužo supirkimo sektorius FNTT laiko vienais iš rizikingų dėl pastebimo šešėlio bei neapskaitomų pajamų. Šiame tyrime surinkti duomenys rodo, kad galimai nusikalstamos veikos daro didelę žalą valstybės finansų sistemai dėl nesumokamų mokesčių, o valstybės įstaigos galimai netenka teisėtų pajamų“, – teigė FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Valerij Vincukevič.

Įtarimai dėl minėtų nusikalstamų veikų pareikšti 12 asmenų, iš kurių 3 – VAATC darbuotojai. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą praėjusią savaitę buvo atlikta daugiau kaip 30 kratų, dalyvavo virš 60 STT ir FNTT pareigūnų, kratų metu rasta ir paimta virš 120 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Šiuo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į turtą, kurio vertė viršija 8 mln. eurų. Du asmenys suimti 10 parų, trims paskirtas namų areštas, kitiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmenys yra nekalti, kol teismas nepatvirtina jų kaltės.

Bendra STT, FNTT ir Vilniaus apygardos prokuratūros informacija.