STT pristato leidinį apie didžiųjų duomenų analizės galimybes tiriant korupcinio pobūdžio veikas

Informacija atnaujinta: 2023-02-07 10:46
STT pristato leidinį apie didžiųjų duomenų analizės galimybes tiriant korupcinio pobūdžio veikas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 2022 metais baigusi įgyvendinti tarptautinį projektą apie didžiųjų duomenų analizę tiriant sukčiavimą ir korupcinio pobūdžio veikas, pristato leidinį, kuriame pateikiama susisteminta vykusių mokymų informacija apie korupcijos ir sukčiavimo rizikų nustatymą naudojant didžiųjų duomenų analizę. Daugiausiai dėmesio skiriama strategijos kūrimui, duomenų atvėrimui ir kitoms priemonėms, kurios reikalingos efektyvesnei Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsaugai.

Sėkmingai įgyvendinto Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) projekto „Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas didžiųjų duomenų analizės srityje siekiant atskleisti ir užkirsti kelią ES finansiniams interesams kenkiančiam sukčiavimui ir korupcijai“ metu dalyviai įgijo reikiamų žinių, reikalingų suprasti didžiųjų duomenų analizės strategijas, struktūrą, jų kokybės užtikrinimą, apdorojant ir analizuojant įvairaus pobūdžio didelės apimties duomenis, kas pagerino teisėsaugos institucijų pareigūnų gebėjimus užtikrinant ES finansinių interesų apsaugą bei tiriant korupcinio pobūdžio veikas.

„Šis projektas Lietuvos ir užsienio teisėsaugos institucijų analitikams leido ne tik pagilinti žinias, pasikeisti gerąja patirtimi, tačiau taip pat detaliau išanalizuoti didžiųjų duomenų analizės įrankių teikiamas galimybes, atskleidžiant korupcinio pobūdžio nusikaltimus. 44 dalyviai iš 18 valstybių klausėsi kompetentingų lektorių paskaitų ir įgytas žinias galėjo panaudoti praktinėse veiklose. Džiaugiamės, kad dabar galime pasidalyti svarbiausiomis įžvalgomis ir mokymų medžiaga“, – sakė projekto vadovė, STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.  

Šiuo projektu prisidėta prie EPAC/EACN – tarptautinės, daugiau nei 100 Europos antikorupcinių ir policijos priežiūros institucijų vienijančios organizacijos – Didžiųjų duomenų darbo grupės veiklos. Projektas finansuotas pagal OLAF-Hercule III programą, skirtą apsikeitimui žiniomis ir gerąja praktika korupcijos bei sukčiavimo rizikų, kenkiančių ES finansiniams interesams, identifikavimo ir valdymo srityse. 

Leidinį galite matyti čia. Mokymų medžiagą galite žiūrėti čia.