STT, perdavusi informaciją ministerijai dėl galimo tarnybinio nusižengimo, užtikrino tinkamą duomenų apsaugą

Informacija atnaujinta: 2021-11-12 09:54
STT, perdavusi informaciją ministerijai dėl galimo tarnybinio nusižengimo, užtikrino tinkamą...

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. liepos 8 d. sprendimą, kuriuo patenkintas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) skundas ir panaikintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) sprendimas bei nurodymas dėl asmens duomenų tvarkymo. STT teisėtai perdavė informaciją Susisiekimo ministerijai dėl buvusio Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo galimo tarnybinio nusižengimo.

Teismo procese buvo nagrinėjamas STT kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimas tiriant drausminius ir (ar) tarnybinius nusižengimus Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalies pagrindu.

STT 2017 metais pateikė informaciją Susisiekimo ministerijai dėl tuometinio Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo galimai padaryto ar daromo tarnybinio nusižengimo. Teismai patvirtino, kad STT perdavė informaciją ministerijai teisėtai, o ministerija turi pareigą ne tik kontroliuoti, bet ir užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą taip pat ir jai pavaldžiuose ir (ar) valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2019 m. balandžio 18 d. nutarimu konstatavo, kad kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką gali būti išslaptinama ir panaudojama tarnybinių nusižengimų tyrimo tikslais. Tokios informacijos perdavimas tarnybinių nusižengimų tyrimui patenka į Kriminalinės žvalgybos įstatymo, o ne asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų sritį. Taip pat pabrėžta, kad Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė į privatumą nėra absoliuti. Šiuo atveju Susisiekimo ministerijai perduota informacija buvo tiesiogiai susijusi su valstybės tarnautojo pareigomis, todėl tokios informacijos teikimas ministerijai pagrįstas ir proporcingas.

Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.