STT pakartotinai įvertino asmenų teisių laisvai lankytis miškuose apribojimų nustatymą

Informacija atnaujinta: 2021-11-03 10:25
STT pakartotinai įvertino asmenų teisių laisvai lankytis miškuose apribojimų nustatymą

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino teisės aktų nuostatas, kuriomis vadovaujamasi miško žemėje įrengiant aptvarus laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje ir tais tikslais apribojant Miško įstatyme nustatytą asmenų teisę laisvai lankytis miškuose. STT nuomone, esamas teisinis reglamentavimas sudaro sąlygas nepagrįstų sprendimų priėmimui ir galimai visuomenės teisėtų interesų suvaržymui.

Nors fizinių asmenų teises laisvai lankytis miškuose ribojantys sprendimai turėtų būti laikinojo pobūdžio ir taikomi tik esant svarbioms priežastims (pavyzdžiui, gaisrų pavojaus laikotarpiu), pagal esamą teisinį reglamentavimą ir praktiką savivaldybių vykdomosiose institucijose atskirais atvejais priimami sprendimai, kai fizinių asmenų teisės apribojamos neterminuotai, neatitinka šių principų. Visuomenės interesų apsaugos požiūriu kritikuotina ir tai, kad teisės aktai nekonkretina kokių tikslų siekiant privatūs asmenys gali nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus: šiuo atveju formalus privataus asmens tikslas (pavyzdžiui, pageidavimas) sudaro sąlygas apriboti visuomenės teisėtus interesus (asmenims lankytis miškuose).

STT taip pat kritiškai vertina situacijas, kai leidimus laukinių gyvūnų aptvarams įrengti norintys gauti asmenys gali siekti atitverti nepagrįstai ir neracionaliai didelius miško žemės plotus, nes teisės aktuose yra tik reikalavimai dėl minimalių kriterijų aptvarams. Šiuo atveju STT atkreipia dėmesį, kad pagal nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojusias Laukinės gyvūnijos įstatymo nuostatas, leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus neišduodamas, jeigu laukiniams gyvūnams laikyti planuojama aptverti didesnį miško žemės plotą, negu leidžiama pagal Gyvūnų naudojimo taisykles. Iki šių metų balandžio 30 d. šių nuostatų įgyvendinimo tvarką turėjusi parengti Aplinkos ministerija šių įpareigojimų iki šiol neįgyvendino.

Antikorupcinio vertinimo išvada buvo pateikta Aplinkos ministerijai, per du mėnesius nuo vertinimo gavimo dienos ministerija turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Išsamiau su dokumentu galima susipažinti čia.

Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, kad daugeliu atvejų su teisės asmenims lankytis miškuose apribojimų nustatymais susiję savivaldybių vykdomųjų institucijų priimti sprendimai yra neterminuoti, o dėl to visuomenės interesai apribojami neapibrėžtam laikotarpiui, siekiant apginti viešąjį interesą, STT taip pat kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigą siūlydama įvertinti tokių sprendimų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

STT dar 2019 m. Aplinkos ministerijai buvo pateikusi pastabas dėl teisės aktų, reglamentuojančių apribojimus asmenims lankytis miškuose. Į pastabas Aplinkos ministerija neatsižvelgė. Su 2019 m. spalio mėn. pateikta antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.