Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ trūksta skaidrumo

Informacija atnaujinta: 2020-03-31 11:43
Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ trūksta...

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, atlikę teisės aktų, reglamentuojančių beveik visų statyboms pradėti, vykdyti ir užbaigti reikalingų dokumentų valdymą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ antikorupcinį vertinimą, nustatė, kad kai kurie informacinės sistemos funkcionalumai neužtikrina visiškai sklandaus ir skaidraus statybos leidimo išdavimo, statybos užbaigimo bei šių procedūrų kontrolės proceso.

Antikorupcinio vertinimo metu nustatyta, kad IS „Infostatyba“ funkcionalumai neleidžia susieti visų būtinų dokumentų iš registrų, todėl jie įkeliami nuskenuoti – tai leidžia pavieniais atvejais įkelti ir netinkamą ar galimai suklastotą dokumentą.   

Prašant išduoti leidimą statybai, vietoje netikrinama, ar statinys jau nėra nelegaliai pastatytas taip siekiant jį įteisinti. Informacija tikrinama viešai prieinamuose žemėlapiuose, kurie atnaujinami pakankamai retai.

Prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą nagrinėjančiam darbuotojui suteikta pernelyg plati teisė spręsti, kuriuos subjektus priskirti tikrinti pateiktų dokumentų. Gali susidaryti situacija, kad projektui patikrinti bus priskirti ne visi subjektai, į kurių veiklos kompetenciją statinio projektas patenka, arba paskirti subjektai, kurių pritarimas projektui pagal kompetenciją ir statinio rūšį ar pobūdį nėra būtinas.

Be to, per nustatytą laiką nepateikus pritarimo ar nepritarimo derinamam projektui, IS „Infostatyba“ sugeneruoja automatinį suderinimą. Tokiu būdu egzistuoja rizika, kad bus patvirtinti statybos darbų projektai, prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams. Analogiška antikorupciniu požiūriu ydinga situacija yra ir statybos užbaigimo procedūrose.

Į kai kurias šio antikorupcinio vertinimo metu nustatytas rizikas STT yra dėmesį atkreipusį dar 2015 m., vėliau panašių pastabų pateikė ir Valstybės kontrolė, tačiau nei teisinis reglamentavimas, nei kai kurie IS „Infostatyba“ funkcionalumai iki dabar nėra patobulinti, o korupcijos rizikos nepašalintos.

Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, siūlome tikslinti reglamentavimo nuostatas ir svarstyti IS „Infostatyba“ tobulinimo galimybę, sukuriant funkcionalumus, padėsiančius išvengti minėtų atsparumo korupcijai neužtikrinančių situacijų. 

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.