Specialiųjų tyrimų tarnyboje lankėsi Europos vyriausioji prokurorė

Informacija atnaujinta: 2023-02-02 14:17
Specialiųjų tyrimų tarnyboje lankėsi Europos vyriausioji prokurorė

Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) lankėsi Europos vyriausioji prokurorė Laura Kodruca Kovesi (Laura Codruţa Kövesi) ir Europos prokuroras Tomas Krušna. Vizito metu buvo aptarti Europos prokuratūros (EPPO) vykdomi tyrimai, EPAC/EACN tinklo veikla, STT ir EPPO bendradarbiavimo stiprinimas.

„Džiaugiuosi sklandžiu ir sėkmingu EPPO bendradarbiavimu su Lietuvos institucijomis, tarp jų ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, su kuria atliekame keletą svarbių tyrimų dėl įtariamų korupcinių nusikaltimų, kenkiančių Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams“, – teigė Europos vyriausioji prokurorė L. K. Kovesi.

Susitikimo metu trumpai apžvelgti EPPO pirmųjų metų veiklos rezultatai ir aptartas EPPO vaidmens stiprinimas. Taip pat diskutuota apie skirtingas Europos valstybių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimų praktikas ir baudžiamąjį procesą, aptarti svarbiausi iššūkiai tiriant didžiuosius korupcinius nusikaltimus Europoje ir Lietuvoje, bendradarbiavimo EPAC/EACN tinkle klausimai. 

 

„Bendradarbiavimo su aukščiausiomis teisėsaugos institucijomis Europoje stiprinimas yra svarbus žingsnis, kuriant skaidresnę aplinką. Susitikimo metu buvo aptarta galimybė ir reikiamos procedūros, siekiant aktyviai įtraukti EPPO į sudėtingiausių korupcinių bylų, susijusių ne tik su ES finansiniais interesais, baudžiamojo persekiojimo vykdymą. Šiame susitikime diskutavome apie vis aktyviau veikiančio EPAC/EACN tinklo, prie kurio kaip stebėtojai 2022 m. prisijungė ir EPPO, uždavinius, pristatėme STT tikslus. Džiaugiuosi, kad tokių vizitų metu yra galimybė ne tik apsikeisti gerosiomis praktikomis, bet ir aptarti vis aktualesnius tarptautinio papirkinėjimo atvejus“, – po vykusio susitikimo sakė STT direktorius ir EPAC/EACN tinklo prezidentas Žydrūnas Bartkus.

2019 m. spalį Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino L. K. Kovesi pirmąja Europos vyriausiąja prokurore, vadovaujančia Europos prokuratūrai. Prieš tai L. K. Kovesi dirbo Rumunijos Nacionalinio kovos su korupcija direktorato vyriausiąja prokurore ir buvo pirmoji moteris bei jauniausia generalinė prokurorė Rumunijos istorijoje.

2021 m. veiklą pradėjusi EPPO yra nepriklausoma ES institucija, atsakinga už nusikaltimų ES finansiniams interesams tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą. Šiuo metu 22 valstybės narės dalyvauja EPPO veikloje įgyvendindamos tvirtesnį tarpusavio bendradarbiavimą. 2020 m. trejiems metams vienu iš Europos prokurorų paskirtas buvęs Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Tomas Krušna.