Saugomų teritorijų keitimo procese – korupcijos rizikos

Informacija atnaujinta: 2021-10-05 10:12
Saugomų teritorijų keitimo procese – korupcijos rizikos

Specialiųjų  tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) veiklos srityse, koreguojant saugomų teritorijų ribas, jose nustatant veiklos sąlygas bei kontroliuojant jų vykdymą, nustatė korupcijos rizikos veiksnius. STT korupcijos prevencijos ekspertai siūlo įvesti aiškius kriterijus, pagal kuriuos gali būti keičiamos saugomos teritorijos ribos.

Šiuo metu ypač saugomų teritorijų sistema užima virš 1151 tūkst. ha, t. y. apie 17,63 % šalies ploto. 2009–2019 metais buvo koreguotos, iš naujo nustatytos ar kitaip keistos 57 įvairių kategorijų saugomų teritorijų ribos.

Nustatyta, kad egzistuoja galimybė nepagrįstai išbraukti tam tikras teritorijas iš saugomų teritorijų sąrašo arba jas įtraukti. Keičiant, koreguojant, tikslinant ar nustatant saugomų teritorijų ribas, teritorijų planavimo dokumentuose naudojamos bendro pobūdžio tezės, kurios neatspindi ir neįrodo individualaus kiekvienos saugomos teritorijos ribų, zonų keitimo poreikio ar būtinybės. Nustatyti atvejai, kai be aiškių motyvų, iš saugomų teritorijų buvo išbrauktos gyvenvietės, gatvės ar teritorijos, įvardijamos kaip „menkavertės“.

Taip pat STT nustatė:

  • Keičiant saugomų teritorijų ribas, nereikalaujama atlikti mokslinių, gamtinių ar kitokių tyrimų, galimybių studijos, koncepcijos ar ekspertinio vertinimo.
  • Galimos korupcijos rizikos organizuojant Trakų istorinio nacionalinio parko specialiojo planavimo procesą. Galiojantys teisės aktai nesuteikė teisės to daryti VSTT.
  • Atskirais atvejais rengti saugomos teritorijos planavimo dokumentus suskumbama pradėjus joje galimai neteisėtas statybas arba sunaikinus saugomas vertybes. Nustatyta, kad Kamšos botaninio-zoologinio draustinio ribos tikslintos ir nustatytos iš naujo tik tuomet, kai jo dalis buvo užstatyta gyvenamaisiais namais, o užstatyta teritorija buvo tiesiog išimta iš saugomos.
  • Dalies saugomų teritorijų (pvz., Asvejos, Anykščių, Labanoro, Pavilnių, Rambyno ir Sartų regioninių parkų ir kt.) planavimo dokumentai nėra viešinami visa apimtimi ir tai kelia abejonių dėl jų sprendinių.
  • Saugomų teritorijų ribų pokyčių apskaita yra fragmentiška, istorinis pokyčių, ypač juos pagrindžiančios medžiagos, analizė ir atsekamumas yra sudėtingas ir kartais praktiškai neįmanomas. Nustatyti atvejai, kai saugomų teritorijų planavimo dokumentai nebuvo atnaujinti nuo 1974 metų.
  • VSTT yra perkamos paslaugos už funkcijas, kurias tiesiogiai teisės aktai paveda atlikti VSTT valstybės tarnautojams. Praktikoje nustatyti atvejai, kai buvo perkamos ataskaitų Europos Komisijai parengimo paslaugos.

STT pateikė pasiūlymus Aplinkos ministerijai ir VSTT dėl nustatytų korupcijos veiksnių šalinimo, o taip pat kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą prašydama įvertinti:

– VSTT Europos Sąjungos (ES) fondų skiriamų lėšų naudojimo teisėtumą, įsigyjant paslaugas už tiesiogiai pavestų funkcijų vykdymą. Taip pat ar ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai, planuojant saugomas teritorijas, išpildyti laikantis visų reikalavimų ir pagrįstai gautos lėšos už šiuos projektus. 

– Trakų istorinio nacionalinio parko specialiųjų planų rengimo proceso organizavimo ir vykdymo teisėtumą.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.