Nustatytos korupcijos rizikos vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo procese

Informacija atnaujinta: 2024-04-10 09:11
Nustatytos korupcijos rizikos vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo...

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo, sąrašų sudarymo tvarkos, kainodaros ir sprendimo kompensuoti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę priėmimo procese Valstybinėje ligonių kasoje ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje. Nustatyta, kad minėtas procesas turi teisinio reguliavimo spragų ir kai kuriais atvejais gali sudaryti galimybes jame dalyvaujantiems subjektams piktnaudžiauti.

STT korupcijos prevencijos specialistai, atlikę korupcijos rizikos analizę, nustatė, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas sukelia korupcijos pasireiškimo tikimybę, kadangi pareiškėjas (platintojas) nėra įpareigojamas pagrįsti jo siūlomos kompensuoti medicinos pagalbos priemonės kainos objektyviais duomenimis, o procesą prižiūrintys specialistai papildomai netikrina pateiktų duomenų (kainos) tikrumo. Dėl to, sprendžiant klausimą dėl medicinos pagalbos priemonės įtraukimo į kompensuojamuosius sąrašus, gali kilti situacijos, kuomet kompensuotina medicinos pagalbos priemonės suma nuo pradinės platintojo įsigijimo kainos gali skirtis kartais.

Be to, pastebėta, jog sprendimų priėmimo dėl vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių kompensavimo procesuose dalyvaujančių asmenų ryšiai gali kelti korupcijos rizikas, kadangi komisijos nariai deklaracijose nepateikia visų aktualių duomenų, susijusių su jų ir farmacijos įmonių turtiniais ir kitais ryšiais. Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybai atlikus tyrimą nustatyti atvejai, kuomet komisijos nariai dalyvauja komisijos veikloje priimant sprendimus, tiesiogiai ar per susijusius asmenis – turtinės naudos davėjus, dėl to kyla korupcijos rizika. Taip pat teisiniame reglamentavime nėra pakankamai aiškiai ir išsamiai įtvirtintas komisijų protokoluose atskleidžiamas narių dalyvavimas sprendimuose.

Atsižvelgusi į nustatytas galimas korupcijos rizikas, STT pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai antikorupcinio pobūdžio pasiūlymus dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo proceso tobulinimo. STT siūlo teisiniame reglamentavime įtvirtinti pareiškėjo pareigą pagrįsti siūlomą medicinos pagalbos priemonės kainą, taip pat svarstyti nustatyti papildomas kontrolės priemones, susijusias su ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo įstaigų komisijomis ir darbo grupių veikloje dalyvaujančiais sveikatos priežiūros specialistais, papildant jau galiojantį Sveikatos apsaugos ministerijos interesų deklaravimo tvarkos aprašą, bei tobulinti komisijų sprendimo protokolavimo bei dokumentavimo reikalavimus.

Šios institucijos per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Susipažinti su visa korupcijos rizikos analize bei pateiktais pasiūlymais galite čia.