Notarų paslaugų įkainių nustatymas galėtų būti skaidresnis

Informacija atnaujinta: 2021-10-28 09:00
Notarų paslaugų įkainių nustatymas galėtų būti skaidresnis

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atlikusi notarų paslaugų įkainių nustatymą reguliuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą nustatė, kad esamas teisinis reguliavimas nėra išsamus ir skaidrus – trūksta objektyvių rodiklių, kuriais vadovaujantis nustatomas notarų atlyginimo dydis.

STT vertinimu, nei Notariato įstatyme, nei įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nėra reglamentuoti objektyvūs rodikliai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti, ar Įkainių sąraše nustatytas notarų atlyginimo dydis užtikrina privalomų garantuoti reikalavimų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, užtikrintų notaro pajamas, kurios leistų jam būti ekonomiškai nepriklausomam, sudarytų geras klientų aptarnavimo sąlygas ar leistų įdarbinti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus. Todėl neaišku, kuo vadovaudamasis Teisingumo ministras, reglamentuodamas atlyginimo dydį, nusprendžia, kad jo nustatytas konkretus notaro atlyginimo dydis garantuoja notarų darbo sąlygų kokybišką užtikrinimą.

Notariato įstatyme apibrėžti kriterijai (pavyzdžiui, notaro ekonominio nepriklausomumo užtikrinimas, profesinės veiklos ir civilinės atsakomybės rizika ir pan.), į kuriuos atsižvelgiant nustatomas notarų atlyginimas, tačiau nėra reglamentuotas šių kriterijų turinys ir taikymo mechanizmas. Bei nėra galimybės kai kurių nustatytų kriterijų (pavyzdžiui, atliekamo notarinio veiksmo ar teikiamos paslaugos pobūdžio) objektyviai pamatuoti, todėl neaišku, kokią įtaką kiekvienas konkretus kriterijus turi nustatant konkretaus įkainio už notaro paslaugą dydį.

Taip pat Notariato įstatyme nustatyta, kad notaras, atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Daugiau nuostatų, reglamentuojančių klientų atleidimą nuo dalies ar viso atlyginimo mokėjimo notarui dėl kliento turtinės padėties Notariato įstatyme ar įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nėra, todėl darytina išvada, kad notaras kiekvienu atveju savo nuožiūra sprendžia, kokia kliento turtinė padėtis gali būti pagrindas atleisti jį nuo dalies ar viso notaro atlyginimo mokėjimo bei pats asmeniškai sprendžia, ar šį pagrindą išvis taikyti.

STT specialistai analizuodami Įkainių sąraše reglamentuotus notarų teikiamų paslaugų dydžius, nustatė, kad nėra aišku, kokį konkretų įkainį ir kokiais kriterijais vadovaudamasis nustato notaras už paslaugą konkrečiais Įkainių sąraše nurodytais atvejais:

  • Dalis įkainių nustatyta nurodant minimalią ir maksimalią procentinę dalį nuo sandorio vertės. Trūksta teisinio aiškumo, kada notaras skaičiuodamas atlyginimą taiko minimalų nustatytą procentą nuo turto vertės, kada maksimalų.
  • Dalis įkainių nustatyta nurodant minimalias ir maksimalias jų reikšmes eurais, tačiau neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis apskaičiuojamas konkretus įkainis nurodytose ribose.
  • Dalis įkainių nustatyta nurodant minimalią ir maksimalią procentinę dalį nuo kito įkainio, kuris taip pat nustatomas nurodant tokią pačią reikšmę eurais. Šiuo atveju notarui suteikiama diskrecija savarankiškai pasirinkti pirminio įkainio dydį nustatytose ribose.

STT atkreipia dėmesį, kad Įkainių sąraše nustatyta, kad notaro atlyginimas už sandorio projekto parengimą gali būti nustatomas tik tais atvejais, kai projektas yra sudėtingas ir reikalaujantis daug notaro darbo, tačiau nėra reglamentuota, kas laikoma sudėtingu projektu ir kaip įvertinama, kad projekto parengimas reikalauja daug papildomo darbo.

Teisingumo ministerijos prašymu 2020 m. STT teikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl Notariato įstatymo pakeitimo projekto, į kurioje pateiktas pastabas, tarp jų ir dėl notarų įkainių už nuotolines paslaugas reglamentavimo, priimant įstatymą atsižvelgta nebuvo.

Taip pat Valstybės kontrolė 2020 m. valstybinio audito ataskaitoje teikė pastabas dėl notarų įkainių nustatymo ir pažymėjo, kad įkainių nustatymo kriterijai yra ekonomiškai nepagrįsti, abstraktūs ir sunkiai pamatuojami.

Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Antikorupcinio vertinimo išvada galite susipažinti čia.