NMA bei ŽŪM nagrinėjant pažeidimus dėl paramos trūksta skaidrumo

Informacija atnaujinta: 2020-03-31 11:43
NMA bei ŽŪM nagrinėjant pažeidimus dėl paramos trūksta skaidrumo

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai įvertino Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veiklą administruojant pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai investicinių priemonių įgyvendinimu. Nustatyta, kad dalis pažeidimų nagrinėjami pernelyg ilgai, nepakankamai organizuojama asmenų, nagrinėjančių pažeidimus, veikla, o paramos gavėjams nesudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti pažeidimų tyrimo procese.

NMA prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) administruoja daugiau kaip 250 paramos priemonių ir veiklos sričių. 2018 m. apie 150 tūkstančių paramos gavėjų buvo išmokėta 814,9 mln., o 2019 m. – 853,9 mln. Eur paramos lėšų. 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, nuo veiklos pradžios NMA išmokėjo daugiau kaip 9,8 mlrd. Eur paramos.

STT pareigūnams išanalizavus agentūros veiklą nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paaiškėjo, kad  dalį pažeidimų NMA nagrinėja pernelyg ilgai, nesilaikant nustatytų terminų. Nėra aiškiai nustatyta, kada NMA pažeidimo tyrimas gali būti stabdomas, neaiški pažeidimo tyrimo nutraukimo tvarka, sąlygos bei terminai, neefektyvi pažeidimo tyrimo eigos stebėsena bei pažeidimų tyrimo kontrolė.

Nustatyta, kad ŽŪM neužtikrina pakankamo NMA nustatytų pažeidimų tyrimų kontrolės vykdymo. Neišsamiai reglamentuota ŽŪM pažeidimų kontrolieriaus veikla, o jam priskirtos funkcijos vykdomos formaliai. Nepakankamai išsamiai reglamentuota ir ŽŪM pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo tvarka bei veikla, nėra apibrėžta, kiek narių tokią komisiją turėtų sudaryti bei kokius reikalavimus turėtų atitikti komisijos nariai. Nustatyta, kad priimti ŽŪM komisijos sprendimai ne visada tinkamai argumentuojami, sankcijų netaikymas dėl išimtinių aplinkybių ne visada pagrįstas.

STT pastebėjo, kad paramos gavėjams turėtų būti sudarytos platesnės galimybės dalyvauti pažeidimų tyrimo procese. Jie apie NMA ir ŽŪM komisijos posėdžius, kuriuose nagrinėjami pažeidimai, informuojami pasirinktinai, tyrimo metu vykstantys susitikimai su paramos gavėjais ne visada protokoluojami.

STT, nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams šioje srityje valdyti pateikė pasiūlymus patikslinti galiojantį teisinį reglamentavimą bei sukurti aiškius kontrolės mechanizmus. ŽŪM ir NMA per 3 mėnesius turi informuoti STT apie tai, kaip planuoja į juos atsižvelgti.

Išsamiai susipažinti su nustatytomis rizikomis ir pasiūlymais čia.