Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas – ką turi padaryti viešojo sektoriaus institucijos dar šiemet?

Informacija atnaujinta: 2021-11-26 15:18
Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas – ką turi padaryti viešojo sektoriaus institucijos dar...

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas, kuris turėtų sudaryti galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje. Siekiant sklandžiai pasiruošti naujojo įstatymo įsigaliojimui, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nuolat vykdo susitikimus su viešojo sektoriaus subjektais bei informuoja apie planuojamas korupcijos prevencijos sistemos naujoves. Dar šiais metais viešojo sektoriaus institucijos turi pasidaryti „namų darbus“, kurie padės institucijoms skaidrinti savo veiklą.

Naujojo Korupcijos prevencijos įstatymo pokyčiais siekiama, kad viešojo sektoriaus subjektai rūpintųsi ne tik savo, bet ir jiems pavaldžių įstaigų korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, jeigu šios įstaigos nesiima pakankamų priemonių korupcijai atspariai aplinkai. Viešojo sektoriaus institucijų vadovai turėtų skirti realų dėmesį antikorupcinės aplinkos kūrimui, o asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją turėtų ne tik pareigą, bet ir pakankamas garantijas tokiai veiklai vykdyti.

Iki 2022 m. sausio 1 d., viešojo sektoriaus institucijos turi:             

  1. Parengti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašymą ir paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį. Šis asmuo turi būti tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įstaigos vadovui. Informacija apie šį asmenį turi būti skelbiama viešai institucijos interneto svetainės „Korupcijos prevencija“ skiltyje.
  2. Patvirtinti arba atnaujinti antikorupcinio elgesio kodeksą ar taisykles, kuriose turės būti aprašyti pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus.
  3. Patvirtinti arba atnaujinti sąrašą pareigybių, dėl kurių bus teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas. Toks pareigybių sąrašas taip pat turi būti skelbiamas viešai institucijos interneto svetainės „Korupcijos prevencija“.

STT korupcijos prevencijos specialistai jau organizavo 7 renginius, kuriuose supažindino su Korupcijos prevencijos įstatymo naujovėmis ir pakeitimais apie 1000 viešojo sektoriaus subjektų atstovų. Ateityje taip pat planuojami susitikimai, kuriuose bus pristatomos naujos korupcijos prevencijos priemonės ir kiti klausimai, susiję su Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimais.

Apie Korupcijos prevencijos įstatymo naujoves ir pakeitimus, jo įgyvendinimo klausimais konsultuoja:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigose – Olga Meškienė,  tel. 8 638 97921, el. p. olga.meskiene@stt.lt
  • Valstybės ir savivaldybių įmonėse, privataus sektoriaus subjektuose – Linas Zasimavičius,  tel. 8 640 65994, el. p. linas.zasimavicius@stt.lt
  • Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti ar einantį pareigas, pateikimo – Jolanta Karalkevičienė, tel. 8 706 63382, el. p. jolanta.karalkeviciene@stt.lt

Su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu galite susipažinti čia.