Biržų rajono savivaldybei – pastabos dėl korupcijos rizikų melioracijos srityse

Informacija atnaujinta: 2021-11-23 14:28
Biržų rajono savivaldybei – pastabos dėl korupcijos rizikų melioracijos srityse

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Biržų rajono savivaldybės melioracijos srityse. Nustatytos korupcijos rizikos planuojant melioracijos objektų remontą, rekonstrukciją bei atliekant darbų ir paslaugų pirkimus, vykdant sudarytas sutartis.

Pastaraisiais metais melioracijos sistemų įrengimui ir rekonstravimui Lietuvoje skiriamos vis didesnės lėšos. 2019 m. tam skirta beveik 52 mln. Eur, 2020 m. daugiau nei 60 mln. Eur, iš viso nuo 1996 iki 2020 m. melioracijai skirta 322,594 mln. Eur. Per metus savivaldybėms melioracijos funkcijoms atlikti skiriama daugiau nei 11 mln. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai, atlikdami korupcijos rizikos analizę, nustatė, kad Biržų rajono savivaldybėje:

  1. Neužtikrinamas nuoseklus, teisės aktų reikalavimus atitinkantis melioracijos sistemų būklės vertinimas, kuris yra pagrindas objektyviam melioracijos projektų planavimui, nesilaikoma trimečio planavimo principų, nėra aiškios melioracijos projektų atrankos tvarkos.
  2. Avarinių melioracijos remonto darbų atlikimo procedūros nėra skaidrios: pagal darbo praktiką suinteresuoti asmenys, ūkininkai, seniūnai, galimai pateikdavo tik tuos prašymus, kurie būdavo neoficialiai suderinti iš anksto. Prašymų nagrinėjimas vienais atvejais trukdavo dieną, kitais – metus.
  3. Visos veiklos, užtikrinančios melioracijos funkcijų vykdymą, sutelktos „vienose rankose“: tas pats asmuo ir planuoja, ir inicijuoja, ir atlieka (kaip pirkimo organizatorius ar viešojo pirkimo komisijos narys) viešuosius pirkimus, taip pat prižiūri sudarytų sutarčių įgyvendinimą, priima atliktus darbus, vykdo melioracijos remonto darbų techninę priežiūrą. Taip pat tas pats asmuo dalyvauja ir melioracijos projektų atrankoje. Todėl iš esmės nėra jokios efektyvios kontrolės, nevaldomos galimos korupcijos rizikos.
  4. Melioracijos projektų darbų planavimo praktika sudaro sąlygas didelę dalį pirkimų vykdyti apie juos neskelbiant, kurių metu apklausiamas vienintelis tiekėjas. Paprastai vienintelio tiekėjo pateiktų pasiūlymų kainos yra lygios ar nežymiai mažesnės už maksimalias pirkimams numatytas lėšas, tai indikuoja galimus išankstinius susitarimus dėl kainų.
  5. Neužtikrinamas pakankamas informacijos apie melioracijos funkcijų vykdymą viešumas.

STT Biržų rajono savivaldybei pateikė siūlymus dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių valdymo – spręsti dėl galimų interesų konfliktų, svarstyti dėl funkcijų atskyrimo vykdant melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, nedidelės vertės pirkimus jungti į didesnius, reglamentuoti melioracijos objektų darbų planavimo procedūras, viešinti aktualią informaciją.

STT atkreipia dėmesį, kad nustatyti korupcijos rizikos veiksniai gali būti aktualūs ir kitoms savivaldybėms. Siekiant išvengti korupcijos rizikų įsigyjant nereikalingas paslaugas, Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta spręsti dėl Melioracijos techninio darbo reglamento „Melioracijos statinių projektavimas“ pakeitimo – atsisakyti projektų rengimo būtinumo vykdant nedidelės vertės melioracijos objektų remonto darbus.

Biržų rajono savivaldybė per 3 mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus. Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.