Baltijos regiono antikorupcinių institucijų vadovai dalijosi gerąja praktika ir iššūkiais kovos su korupcija srityje

Informacija atnaujinta: 2022-05-13 09:33
Baltijos regiono antikorupcinių institucijų vadovai dalijosi gerąja praktika ir iššūkiais kovos...

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai gegužės 11–13 d. dalyvavo jau tradicija tapusiame Baltijos regiono antikorupcinių institucijų vadovų seminare Lietuvoje. Jo metu aptartas karo Ukrainoje poveikis antikorupcinės aplinkos būklei šalyse, pristatyti planai ir nuveikti darbai pirmininkaujant EPAC/EACN tinklui, aptarti iššūkiai ir geriausia praktika tiriant aukštas pareigas einančių asmenų padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

„Ketvirtasis Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos antikorupcinių institucijų vadovų susitikimas vyksta sudėtingu laikotarpiu. Karas Ukrainoje ir su tuo susiję veiksmai turi reikšmės ir mūsų, antikorupcinių institucijų, veiklai. Turime skirti daugiau dėmesio aukščiausių pareigūnų galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikaltimų tyrimui, teikti visokeriopą pagalbą Ukrainai ir tuo pačiu apsvarstyti, kokie nauji uždaviniai turi būti įtraukti į darbotvarkes ateityje. Šis seminaras ne tik stiprina bendradarbiavimą tarp keturių valstybių, tačiau taip pat, kiekvienai valstybei pasidalijus gerąja praktika ir kylančiais iššūkiais, leidžia sklandžiau veikti krizės kontekste“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotame susitikime taip pat dalyvavo, Lenkijos centrinio kovos su korupcija biuro (CBA), Latvijos kovos su korupcija biuro (KNAB), Estijos vidaus saugumo tarnybos (KAPO) bei Estijos policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos Korupcinių nusikaltimų tyrimo biuro vadovai.

Latvijos kovos su korupcija biuro (KNAB) vadovas Jēkabs Straume pasidalijo Latvijos praktika, tiriant korupcinius nusikaltimus. Jo teigimu, „sėkmingą korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamąjį persekiojimą užtikrina aktyvus teismo ir prokurorų įsitraukimas į bylos tyrimą nuo pirmųjų nusikaltimo požymių paaiškėjimo dienos. Latvija nuėjo sunkų kelią įgyvendindama EBPO (Darbo grupės prieš užsienio pareigūnų papirkimą) ir Europos Tarybos (Moneyval) ekspertų rekomendacijas ir šiandien jau gali džiaugtis pakankamai gerais rezultatais kovos su korupcija ir pinigų plovimo srityse“.

Lenkijos antikorupcijos biuro (CBA) vadovas Andrzej Stróżny akcentavo Baltijos regiono šalių vienybę padedant nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje. „Mūsų bendra iniciatyva, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos antikorupcinės institucijos kartu suteikė prieglobstį ir pagalbą Ukrainos antikorupcijos biuro (NABU) pareigūnų šeimų nariams, iš viso daugiau nei 350 asmenų, daugiausiai moterų ir vaikų“, pažymėjo CBA vadovas, kartu pasidžiaugdamas STT komandos nuveiktais darbais ir sėkmingu pirmininkavimu EPAC/EACN tinklui.

Seminaro metu taip pat pristatyti reikšmingi Latvijos Respublikos ekonominio teismo pirmųjų veiklos metų rezultatai bei vykdomi ir planuojami bendri renginiai ir projektai, kurie prisideda toliau stiprinant regioninį bendradarbiavimą ir gerinant keitimąsi informacija. Estijos ir Lenkijos partneriai dalijosi savo patirtimi įgyvendinant ekonomines ir kitas tarptautines sankcijas bei pažymėjo svarbų antikorupcinių institucijų vaidmenį užtikrinant strateginį požiūrį nacionalinio saugumo klausimais.

Tai jau ketvirtasis Baltijos regiono šalių antikorupcinių institucijų vadovų susitikimas, kuris minint 25-ąsias STT įkūrimo metines, antrą kartą vyksta Lietuvoje. Ankstesni seminarai taip pat vyko Estijoje ir Lenkijoje.