Baigtas STT vidinis patikrinimas – nėra pagrindo pareigūnų tarnybinei atsakomybei

Informacija atnaujinta: 2021-02-24 17:10
Baigtas STT vidinis patikrinimas – nėra pagrindo pareigūnų tarnybinei atsakomybei

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) imuniteto padalinys baigė dalį š. m. vasario mėn. 20 d. pradėto vidinio patikrinimo dėl aplinkybių, susijusių su STT pareigūno susirašinėjimo turiniu. Nustatyta, kad nėra pagrindo pareigūnų tarnybinės atsakomybės taikymui: STT pareigūnai nedarė poveikio teisėjams, nėra neteisėtai perdavę informacijos apie STT ikiteisminius tyrimus, nesiekė asmeninės aplinkos žmonėms palankių sprendimų.

„Suprantame, kad paviešintas susirašinėjimo turinys be konteksto kelia klausimų. Klausimų kilo ir mums, nes norime ir turime būti tikri, kad visi STT pareigūnai savo veiklą vykdo skaidriai ir sąžiningai. Kai tik buvome informuoti apie tokio susirašinėjimo egzistavimą pas trečiuosius asmenis, jau kitą dieną pradėjome vidinį patikrinimą, kad visapusiškai įvertintume STT pareigūnų veiksmus. Šiandien, kai vidinis patikrinimas baigtas – matome, kad abejonės dėl STT pareigūnų veiksmų nepasitvirtino. Be abejo, pripažįstame faktą, kad darbuotojai tarpusavio santykiuose bei santykiuose su kitais asmenimis turėtų vengti asmeninių prašymų, kurie leistų kilti abejonėms dėl profesinės etikos. Apie tai bus primenama visiems Tarnybos darbuotojams“, –  sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Dėl bendravimo su teisėju

Surinktų aplinkybių visuma patvirtina, kad nėra duomenų, jog STT pareigūnas būtų daręs neteisėtą poveikį ar kitaip siekęs paveikti teisėjus, sprendusius kardomųjų priemonių skyrimo klausimus Nacionalinio kraujo centro tyrime.

Vidinio patikrinimo metu abu teisėjai patvirtino, kad dėl kardomųjų priemonių skyrimo su STT pareigūnais nebendravo ir jokio spaudimo ar poveikio nepatyrė. STT taip pat nėra gavusi pranešimų iš šių ar kitų teisėjų dėl galimo STT pareigūnų neteisėto poveikio jų nagrinėjamose bylose. Taip pat STT neturi duomenų, kad tokio pobūdžio pranešimai būtų gauti prokuratūroje ar kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose.

Dėl konsultacijos prašymo

Įvertinus gautų ir surinktų duomenų visumą, nenustatyta, kad STT pareigūnai siekė asmeninės aplinkos žmonėms palankių sprendimų.

Patikrinimo metu Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė nurodė, kad STT pareigūnas privataus pokalbio metu pasiteiravo dėl teisinės konsultacijos galimybių apie vienos įmonės užsienio darbuotojų leidimus dirbti šalyje. Išsiaiškinusi situaciją su Užimtumo tarnybos Vilniaus Klientų aptarnavimo departamento direktore, viceministrė pasiūlė vadovautis teisės aktuose nustatytomis procedūromis ir dėl praleisto termino darbdaviui iš naujo pradėti procedūrą dėl naujo leidimo dirbti išdavimo.

STT vidinio patikrinimo metu Užimtumo tarnybos direktorė, tuo metu ėjusi Užimtumo tarnybos Vilniaus Klientų aptarnavimo departamento direktorės pareigas, patvirtino, kad jokių prašymų, viršijančių jos įgaliojimus ar teisėtą veikimą ji iš viceministrės nėra gavusi.

Dėl bendravimo su Latvijos piliečiu

Informacijos patikrinimo metu surinkti duomenys rodo, kad STT pareigūnas, vykdydamas savo tarnybines funkcijas, nepalaikė jokių kontaktų su Latvijos Respublikos piliečiu A. C., nėra gavęs ar perdavęs šiam asmeniui kokios nors informacijos, susijusios su STT atliekamais tyrimais, taip pat nenustatyta duomenų, kad STT pareigūnas veikė minėto Latvijos piliečio interesais ar naudai.

Ikiteisminis tyrimas dėl Nacionalinio kraujo centro buvo atliekamas bendradarbiaujant su Latvijos Respublikos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuru (KNAB). Ikiteisminio tyrimo metu buvo būtina gauti tyrimui reikšmingus duomenis ir apklausti Latvijos Respublikos piliečius, tarp kurių ir A. C. Vidinio patikrinimo duomenimis, STT pareigūnai niekada nėra bendravę su A. C. telefonu ar el. paštu, neturėjo ir neturi jokių ryšių. Su šiuo asmeniu STT pareigūnai kontaktavo vieną kartą – apklausos metu Latvijoje.

Primenama, kad STT priėmė sprendimą pradėti vidinį patikrinimą ne tik dėl susirašinėjimų informacijos turinio, bet ir dėl informacijos patekimo pas trečiuosius asmenis. Prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo neteisėtai paveikti STT pareigūnus, buvo pradėta tirti ir informacijos patekimo pas trečiuosius asmenis aplinkybes, todėl STT vidinis tyrimas šia apimtimi buvo sustabdytas.

Ikiteisminį tyrimą dėl galimo bandymo neteisėtai paveikti STT pareigūnus siekiant, kad įtariamojo A. P. atžvilgiu būtų nutrauktas STT atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Nacionalinio kraujo centro, priešingu atveju grasinant paviešinti turimą susirašinėjimų informaciją, įskaitant ir informaciją apie privatų STT pareigūno gyvenimą, atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra. STT nei dabar, nei anksčiau šiame tyrime jokių procesinių veiksmų neatliko.

Dėl komentarų apie šį STT baigtą vidinį patikrinimą prašome kreiptis el. p. komunikacija@stt.lt, tel. 8 687 14133.