Aptikti korupcijos rizikos veiksniai organizuojant aplinkos tvarkymo darbus trijose savivaldybėse

Informacija atnaujinta: 2021-02-22 13:19
Aptikti korupcijos rizikos veiksniai organizuojant aplinkos tvarkymo darbus trijose savivaldybėse

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Vilniaus miesto, Švenčionių ir Trakų rajonų savivaldybėse bei įvertino aplinkos tvarkymo darbų organizavimą ir jų atlikimo priežiūrą. Nustatyta, kad šių savivaldybių tarnautojams suteikta per didelė diskrecija organizuojant aplinkos tvarkymo darbų pirkimus, trūksta aiškesnio procedūrų teisinio reglamentavimo ir kontrolės.

Atliekant korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad atskirais atvejais savivaldybėse sprendimai dėl aplinkos tvarkymo paslaugų ar darbų įsigijimo yra priimami nuodugniai neatlikus poreikio analizės bei neturint aiškių darbų įsigijimo tikslingumo ir naudingumo kriterijų. Pavyzdžiui, nustatyti atvejai, kai Švenčionių r. savivaldybėje potencialiais tiekėjais buvo apklaustos įmonės, neatitinkančios net minimalių perkamos paslaugos reikalavimų – neturinčios reikiamos technikos aplinkos tvarkymo darbams arba net neteikiančios tokio pobūdžio paslaugų. Tokia situacija nepakankamai užtikrina aplinkos tvarkymo darbų pirkimų skaidrumą, o minėtos aplinkybės leidžia daryti prielaidą dėl tikslingo tiekėjų parinkimo. Taip pat buvo nustatyti Trakų ir Švenčionių r. savivaldybių atstovų nedeklaruoti ryšiai su aplinkos tvarkymo darbus atliekančiais viešuosius pirkimus laimėjusiais juridiniais asmenimis.

Vilniaus miesto savivaldybė tuo tarpu, prieš perkant faneros skydų nuo druskų pagaminimo ir įrengimo paslaugas, neatliko poreikio pagrindimo ir kaštų analizės, nevykdė viešų konsultacijų nei su mokslininkais, nei su kitais specialistais vertinant skydų poreikį ir tikėtiną naudą. Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu buvo užfiksuota, kai nuo kelio dangos nuvalytas sniegas su techninės druskos ir kitų kenksmingų medžiagų priemaišomis buvo supiltas į medžių aptvarus, kurie skirti būtent apsaugoti medžius nuo mechanizuotai barstomų sniegą tirpdančių medžiagų.

Vertinant savivaldybių aplinkos tvarkymo darbų pirkimus, nustatyta tendencija, kai paslaugos ar darbai buvo perkami tik iš vieno tiekėjo. Pavyzdžiui, analizuojant Vilniaus m. savivaldybės mažos vertės aplinkos tvarkymo darbų pirkimus, vykdytus ir neskelbiamų derybų būdu, atkreiptas dėmesys ir į tai, kad savivaldybė dažnai teikė siūlymus kviesti tas pačias didelės vertės aplinkos tvarkymo darbų pirkimus laiminčias ir rinkoje dominuojančias įmones. STT pažymi, kad pirkimai iš vieno tiekėjo yra priskirtini prie rizikingų, ribojančių konkurenciją ir sudaro galimybes piktnaudžiauti. Ypatingai, kai pirkimai grindžiami ypatinga skuba, nors apie jų poreikį buvo žinoma iš anksto. 2018 m. gruodžio mėn. Vilniaus m. savivaldybė itin skubų barstomosios druskos pirkimą neskelbtinų derybų būdu inicijavo tik prasidėjus žiemos sezonui ir nesiruošė tam iš anksto, kai prekių kainos rinkoje galimai buvo mažesnės ir pirkime ne skubos tvarka galėjo sudalyvauti daugiau tiekėjų.

Egzistuoja nevienoda praktika Vilniaus m. savivaldybės valdomos įmonės UAB „Grinda“ atliktų darbų ir suteiktų paslaugų įforminimo apskaitos dokumentuose, o pats įforminimas ne visada atspindi atliktų darbų ir suteiktų paslaugų kiekius. Ne visuose darbų priėmimo–perdavimo aktuose galima aiškiai ir nedviprasmiškai identifikuoti, kokie realiai buvo darbai atlikti ar kokios paslaugos suteiktos bei nustatyti jų kiekius. STT požiūriu, tuo gali būti naudojamasi siekiant manipuliuoti apskaitos duomenimis, pavyzdžiui, į oficialią apskaitą įtraukti didesnius atliekamų darbų ar suteikiamų paslaugų kiekius ir tai didina nesąžiningų susitarimų riziką bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Vertinant darbų atlikimo priežiūrą nustatyta, kad nors Švenčionių ir Trakų r. savivaldybių seniūnai vykdo aplinką tvarkančių įmonių veiklos patikrinimus, savivaldybių teisės aktuose nėra nustatyti aplinkos tvarkymo darbų priežiūros ir kontrolės organizavimo bei vykdymo pagrindai. Be to, ši veikla nėra dokumentuojama ir gali neatitikti darbų priėmimo reikalavimų.

STT pasiūlė savivaldybėms vidaus teisės aktuose aiškiai nustatyti kriterijus pasirenkant viešojo pirkimo būdą: neskelbiamą ar skelbiamą apklausą. Taip pat būtina stiprinti viešuosius pirkimus inicijuojančių darbuotojų veiklos kontrolę, kad sprendimai dėl tam tikrų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo nebūtų priimami vienasmeniškai, bet įvertinus poreikį bei pagrindžiant tai atitinkamais dokumentais.

Vilniaus miesto, Švenčionių ir Trakų rajonų savivaldybės per 3 mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.