Aplinkos ministerijos parengti dviejų įstatymų projektai yra ydingi antikorupciniu požiūriu

Informacija atnaujinta: 2024-04-09 09:01
Aplinkos ministerijos parengti dviejų įstatymų projektai yra ydingi antikorupciniu požiūriu

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Seimo Aplinkos apsaugos komiteto prašymu, atliko Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo ir Aplinkos oro apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektų antikorupcinį vertinimą. STT dėl šių projektų Seimo Aplinkos apsaugos komitetui pateikė 7 antikorupcines pastabas, iš kurių 3 yra kritinės.

STT kritiškai vertina nuostatas, kai sprendžiant aplinkos oro taršos mažinimo klausimus savivaldybėms suteikiamos iš esmės neribotos diskrecinės sprendimų priėmimo teisės. Vertinant korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimą, ypatingai aktualios yra nuostatos, pagal kurias savivaldybės galės savo nuožiūra, nederindamos su kompetentingomis valstybės institucijomis, nustatyti ne tik griežtesnius (nei nustatė valstybė), bet ir papildomus normatyvinius reikalavimus bei taisykles. STT vertinimu, savivaldybėms būtų suteikiama teisė nustatyti naują normatyvinio pobūdžio teisinį reglamentavimą, o tai apsunkintų ir atskirais atvejais iš esmės padarytų neįmanomu savivaldybių priimtų sprendimų pagrįstumo patikrinimą ir mažintų savivaldybių sprendimų skaidrumą. 

STT taip pat kritiškai vertina siūlymus, pagal kuriuos savivaldybės galėtų savo nuožiūra spręsti dėl bet kokios kuro rūšies uždraudimo savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje. STT atkreipia dėmesį, kad priėmusi tokį sprendimą savivaldybė tik atskirais atvejais (t. y. kada viršytas Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas užterštumo lygis) būtų įpareigota apsvarstyti ir klausimus dėl kompensacinių priemonių gyventojams (pasikeitusiems šildymo įrenginius) taikymo. Tačiau kitais atvejais tokios prievolės savivaldybės nebeturėtų. Taip pat neatskleidžiama, pagal kokius principus kompensacinės priemonės ir jų apimtys būtų nustatomos. STT atkreipė dėmesį, nors pagal įstatymo projektus nuo 2026 m. gegužės 1 d. visoje šalyje bus uždraudžiama naudoti kietąjį iškastinį kurą deginančius įrenginius, tačiau su kompensacinių priemonių taikymu susijusių klausimų įstatymų projektai nesprendžia.

STT atkreipia dėmesį, kad dar 2022 m. antikorupciniu požiūriu kaip ydingas buvo įvertintas kitas Aplinkos ministerijos parengtas Aplinkos apsaugos įstatymo projektas. Aplinkos ministerija, reaguodama į minėtam projektui pateiktą antikorupcinio vertinimo išvadą, tuomet viešai pasižadėjo į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus atsižvelgti. STT nuomone, šiuo metu atlikto antikorupcinio vertinimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad Aplinkos ministerijos parengtais įstatymų projektais ne tik neatsižvelgta į 2022 m. pateiktas pastabas bei pasiūlymus, bet parengti įstatymų projektai antikorupciniu požiūriu yra žymiai ydingesni.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.