Mitas #7 – Ar tikrai korupcijos situacija Lietuvoje negerėja?

Informacija atnaujinta: 2021-05-19 11:14
Mitas #7 – Ar tikrai korupcijos situacija Lietuvoje negerėja?

Tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose Lietuvos antikorupcinės aplinkos vertinimuose stebimi pozityvūs ženklai. Lietuva išskiriama kaip viena iš antikorupciniu požiūriu mažiau rizikingų valstybių regione. Europos ir pasaulio tyrimų duomenimis nustatoma mažėjanti gyventojų korupcinė patirtis, o verslas korupciją šalyje įvardija kaip vis mažesnę kliūtį plėtrai.

Antikorupcinės padėties Lietuvoje situaciją atskleidžia korupcijos suvokimo indeksas. „Korupcijos suvokimo indeksas 2020“ duomenimis, Lietuvai skirta 60 balų, 35 vieta tarp 180 pasaulio valstybių ir 14 vieta Europos Sąjungoje (ES). 2012 m. Lietuvai buvo skirti 54 balai ir 48 vieta pasaulyje. Lietuvai palankesni vertinimai skirti daugelyje antikorupcinės aplinkos sričių, pavyzdžiui, geriau vertinama situacija dėl politinės korupcijos ir korupcijos viešajame sektoriuje, kaip sumažėjęs vertinamas korupcijos paplitimas ekonomikoje. Ekspertai skyrė maksimalų įvertinimą baudžiamajam persekiojimui už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi Lietuvoje.

Europos Komisijos tyrimo „Specialus Eurobarometras 502: Korupcija“ analizės duomenys atskleidė, kad korupcijos, kaip paplitusios problemos, vertinimas tarp Lietuvos gyventojų nėra susijęs su jų tiesioginiu korupcijos patyrimu kasdieniame gyvenime, skirtingai nei kitose ES valstybėse. Lietuvoje mažesnė dalis respondentų mano, kad korupcijos lygis per pastaruosius trejus metus pakilo – taip nurodė 26 proc. respondentų lyginant su 42 proc. ES vidurkiu. Lietuvos rodiklis – 5 mažiausias ES ir mažėja ilgalaikėje perspektyvoje. Pozityvūs pokyčiai rodo nuoseklų Lietuvos antikorupcinės aplinkos gerėjimą.

Mažėja Lietuvos gyventojų korupcinė patirtis

Remiantis nusikalstamumo statistikos duomenimis, mažėja registruotų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skaičius. Palyginus su 2016 m., 2020 m. šis skaičius sumažėjo trečdaliu – nuo 788 iki 525 nusikalstamų veikų.

Stebimos ir mažėjančios tiesioginės korupcinės patirties tendencijos. Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“ duomenimis, nuo 2014 m. kyšį davusių gyventojų dalis yra sumažėjusi 2,7 karto. 2014 m. kyšį per metus bent kartą nurodė davę 24 proc. Lietuvos gyventojų, kai 2020 m. tokių liko 9 proc. Įmonių vadovų, kurie nurodė davę kyšį, dalis per beveik dešimtmetį sumažėjo 4 kartus – nuo 17 proc. 2011 m. iki 4 proc. 2020 m. Valstybės tarnautojų korupcinė patirtis sumažėjo labiausiai – nuo 17 proc. 2014 m. iki 1 proc. 2020 m.

Korupcija – vis mažesnė kliūtis verslui Lietuvoje

Pastaraisiais metais korupcijos, kaip problemos verslo plėtrai, reikšmė mažėja, o verslo aplinka antikorupciniu požiūriu gerėja. Tarptautinio kyšininkavimo rizikos vertinimo „Trace International „Bribery Risk Matrix“ 2020 m. duomenimis, Lietuva įvardinta kaip valstybė, kurioje verslui susidurti su kyšio reikalavimo rizika yra žema. Lietuvai skirta 27 vieta tarp 194 vertinamų valstybių.

Didesnį Lietuvos verslo antikorupcinį potencialą rodo ir 2019 m. Europos Komisijos duomenys: per penkerius metus beveik du kartus sumažėjo įmonių vadovų, manančių, kad korupcija yra problema vykdant verslą Lietuvoje (2015 m. taip nurodė 28 proc., o 2019 – 15 proc. respondentų). Tarp 28 valstybių Lietuva atsidūrė 8 vietoje kaip šalis, kurioje korupcija mažiausiai aktuali problema plėtojant verslą. Lietuvos verslo aplinka antikorupciniu požiūriu yra palankesnė nei kaimyninėse Latvijos ir Lenkijos valstybėse.