Mitas #5 – Ar tikrai STT stengiasi įbauginti sulaikydama asmenis?

Informacija atnaujinta: 2021-05-11 09:52
Mitas #5 – Ar tikrai STT stengiasi įbauginti sulaikydama asmenis?

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) – pagrindinė antikorupcinė institucija Lietuvoje. Tarnybai tiriant korupcinius nusikaltimus, ikiteisminio tyrimo metu, esant Baudžiamojo proceso kodekse nustatytiems atvejams ir sąlygoms, gali būti taikoma kardomoji priemonė – laikinas sulaikymas. STT bylose ši priemonė taikoma 3 kartus rečiau nei ją vidutiniškai taiko visos teisėsaugos institucijos Lietuvoje. Be to, bylų, kuriose taikomas lai­kinas sulaikymas, kasmet mažėja.

STT, atsižvelg­dama į tai, kad asmens laikinas sulaikymas yra su­sijęs su asmens laisvės ribojimu, kuri yra saugoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos, asmenį sulai­ko tik tais atvejais, jeigu asmuo yra užkluptas da­rant nusikalstamą veiką ar tuoj po jos padarymo, arba tik išimtinais atvejais, esant bent vienam iš trijų suėmimo pagrindų: 1) kai yra duomenų, kad jis bėgs (slėpsis) nuo iki­teisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo; 2) trukdys procesui; 3) kai manoma, kad asmuo toliau darys nusikal­timus.

STT bylose laikinas sulaikymas taikomas 3 kartus rečiau nei vidutiniškai kitose teisėsaugos institucijose

STT bylose laikinas sulaikymas taikomas daug rečiau nei bendrai visose ikiteisminio tyrimo įstaigose valstybės mastu. Bylų, kuriose taikomas lai­kinasis sulaikymas, kasmet mažėja.

2020 metais visos valstybės mastu iš 35 582 bylų, kuriose buvo įtariamųjų, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsniu, laikinas sulaikymas buvo taikytas 15 712 bylų, t. y. 44 proc. bylų. STT bylose – iš 57 bylų – 8-iose, t. y. 14 proc. bylų. Atitinkamai 2019 metais STT bylose laikinas sulaikymas taikytas 18 proc. bylų (iš 76 bylų 14-oje), o 2018 metais – 21 proc. bylų (iš 76 bylų 16-oje).

STT bylose ši kardomoji priemonė taikyta esant pagrindui manyti, kad asmuo gali trukdyti atlikti tyrimą, pavyzdžiui, daryti poveikį liudytojams, pa­slėpti ar sunaikinti tyrimui reikšmingus duomenis ar dokumentus ir pan. STT taiko šią priemonę griežtai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų. Nėra nei vieno teismo sprendimo, kuris konsta­tuotų, kad STT pareigūnai įtariamus nusikalstamos veikos padarymu asmenis sulaikė neteisėtai ar pa­žeisdami teisės aktų nuostatas.

               

Specialiosios priemonės taikomos įvertinus konkrečią situaciją

Specialiosios priemonės (antrankiai) naudojami įtariamo asmens sulaikymo ar konvojavi­mo metu. STT bylose sulaikytuosius asmenis konvojuoja ne Tarnyba, o specializuotų Lietuvos policijos ar Viešojo saugumo tarnybos padalinių pareigūnai. Konvojuojantys pareigūnai sprendžia dėl antrankių poreikio, įvertinę konkrečią situaciją, asmens elgesį, individualias asmens savybes.

Šios specialiosios priemonės gali būti naudojamos, siekiant sumažinti į stresinę situaciją patekusio su­laikomo asmens neprognozuojamo elgesio, galin­čio sukelti žalą tiek sau pačiam, tiek aplinkiniams, galimybes. Tokios priemonės taikymas niekaip nėra susijęs su siekiu demonstruoti galią ar įbauginti.