Kova su korupcija – visų Lietuvos piliečių reikalas

Kova su korupcija – visų Lietuvos piliečių reikalas

Dalis Lietuvos gyventojų mano, kad atsakomybę dėl esamo korupcijos paplitimo Lietuvoje turėtų prisiimti valstybės institucijos ar politikai, tačiau nepakankamai įvertina savo vaidmenį, galimybes ir reikšmę, kuriant antikorupcinę aplinką. Šiandien startavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) antikorupcinio švietimo iniciatyva „Lietuvos skaidrumas tavo rankose – išsivaduok iš korupcijos“, siekianti paskatinti visuomenę aktyviau įsitraukti į kovą su korupcija Lietuvoje.

„Vertinant Lietuvos antikorupcinę situaciją, matyti, kad nors ir mažėja visuomenės tiesioginė korupcinė patirtis, tačiau asmenys turėtų labiau įsitraukti į antikorupcinę veiklą. Didesnį korupcijos masto mažėjimą galėsime matyti tik tada, kai visuomenės nepakantumas korupcijai išaugs ir kiekvienas Lietuvos gyventojas jaus atsakomybę netoleruoti korupcijos, gyventi korupcijai atsparioje aplinkoje. Kova su korupcija – visų Lietuvos piliečių reikalas“, – sako STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.

STT iniciatyva atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018“ duomenimis, asmenys nėra linkę dalyvauti antikorupcinėje veikloje. Tik 8 proc. gyventojų, 13 proc. įmonių vadovų ir 33 proc. valstybės tarnautojų teigė, kad jie norėtų aktyviai dalyvauti antikorupcinėje veikloje. O pranešti apie žinomus korupcijos atvejus linkę tik 17 proc. gyventojų.

STT kviečia valstybės tarnautojus, verslo, sveikatos įstaigų, jaunimo atstovus ir kitas dažniausiai su korupcija galinčias susidurti grupes dalyvauti naujoje antikorupcinio švietimo iniciatyvoje „Lietuvos skaidrumas tavo rankose – išsivaduok iš korupcijos“. Asmenys kviečiami apsilankyti STT galvosūkių kambaryje, netradiciškai išnarplioti papirkimo bylą, ieškant sprendimų, kaip išsivaduoti iš korupcijos pinklių. Tokiu būdu tikslinės grupės yra raginamos dalyvauti, kovojant su korupcija, ir skatinamos parodyti, kad yra pasirengusios imtis aktyvių veiksmų, siekiant didesnio skaidrumo Lietuvoje.

Nuotraukoje iš kairės: Jurgita Razmytė, STT Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkė, Algis Davidavičius, Vilniaus politikos analizės instituto Gerojo valdymo programos ekspertas, VDU dėstytojas, Elija Januškevičiūtė, Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė  ir Egidijus Radzevičius, STT direktoriaus pavaduotojas.