Įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojami projektai

Informacija atnaujinta: 2023-03-03 08:41

Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos plėtojimas

2016 m. balandžio 26 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos plėtojimas Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.2.“ Projekto tikslas – sukurti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kriminalinės žvalgybos valdymo sistemą ir užtikrinti STT kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos ir šiai veiklai vykdyti reikalingos informacijos kompleksinį, integruotą valdymą.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis. Projekto bendra vertė – 807 699 eur.

 

Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui

2016 m. gegužės 9 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, I etapas Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.3“. Projekto tikslas – antikorupcinių švietimo priemonių sukūrimas, siekiant platesnio visuomenės, ypač vaikų, informavimo apie korupciją, antikorupcinių nuostatų ugdymo, sąmoningumo ir netolerancijos korupcijai skatinimo bei patogių galimybių pranešti apie korupciją sudarymo.

Sukurta mobilioji programėlės „Pranešk STT“  išmaniesiems telefonams, kuri suteikia galimybę lengvai ir operatyviai STT pareigūnams pranešti apie žinomus korupcijos atvejus. Vykdant visuomenės, ypač vaikų, antikorupcinį švietimą, sukurti 5 edukaciniai antikorupciniai filmukai. Taip pat išleista edukacinė antikorupcinė komiksų knygelė, kuri išdalinta  moksleiviams 190 bendrojo ugdymo mokyklose ir gimnazijose.

Komiksų knygelę rasite čia.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.
Patirtos tinkamai finansuoti išlaidos  – 26 513, 52 eur.


Projektas „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, II etapas“

2019 m. sausio 30 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, II etapas Nr. LT/2018/VSF/5.1.4.4“. Projekto tikslas – antikorupcinių švietimo priemonių sukūrimas, siekiant platesnio visuomenės, ypač vaikų, informavimo apie korupciją, antikorupcinių nuostatų ugdymo, sąmoningumo ir netolerancijos korupcijai skatinimo bei patogių galimybių pranešti apie korupciją sudarymo.

Kuriama interaktyvi antikorupcinio švietimo mokymosi sistema – atvirų skaitmeninių ženkliukų sistema, kuri suteiks moksleiviams galimybę įgyti žinių apie antikorupcinį sąmoningumą, kovą su korupciją, korupcijos žalą ir kt. Atviri skaitmeniniai ženkliukai įgyjami sprendžiant skirtingo sudėtingumo lygio testus, prieš tai susipažinus su kiekvienai temai surinkta ir paruošta teorine medžiaga. Įgytas ženkliukas pažymi moksleivio turimą kompetenciją, jis gali būti pridedamas prie moksleivio gyvenimo aprašymo arba skaitmeniniu ženkliuku galima pasidalinti socialiniuose tinkluose.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.

Patirtos tinkamai finansuoti išlaidos – 24 979, 37 eur.


Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis

2016 m. gegužės 9 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, I etapas Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.12“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę STT pareigūnams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, leisiančių efektyviau kovoti su korupcinio pobūdžio nusikaltimais, darančiais didelę žalą valstybei ir visuomenei.

Projektas apima dviejų rūšių tarptautinius standartus atitinkančius specializuotus STT pareigūnų mokymus su ES politika susijusiomis temomis: „Cheminių medžiagų panaudojimas ir techninių priemonių maskavimo pagrindai“ ir specializuoti kūno kalbos mokymai, ypač dėmesį atkreipiant į veido išraiškas ir tikslią komunikaciją, vykdant kriminalinę žvalgybą.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.
Patirtos tinkamos finansuoti išlaidos – 49 564,51 Eur.


Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, II etapas

2019 m. sausio 30 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, II etapas Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.13“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę STT pareigūnams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, leisiančių efektyviau kovoti su korupcinio pobūdžio nusikaltimais, darančiais didelę žalą valstybei ir visuomenei.

Projektas apima trijų rūšių tarptautinius standartus atitinkančius specializuotus STT pareigūnų mokymus su ES politika susijusiomis temomis: specializuoti kursai susiję su stebėjimo įrankių maskavimu, tikslinės informacijos paieška ir informacijos analizės procesu.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.

Patirtos tinkamos finansuoti išlaidos – 44 991,52 Eur.