Istorija

STT tapo nepriklausoma nuo vykdomosios valdžios

Atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui institucija, atskleidžianti ir tirianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, rengianti ir įgyvendinanti korupcijos prevencijos priemones.

Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. gegužės 2 d. priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą, kuriam įsigaliojus, STT tapo Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga, statutiniais pagrindais veikianti valstybės teisėsaugos įstaiga, kuri rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, atskleidžia ir tiria nusikaltimus, kuriais pasireiškia korupcija. 

Šiuo įstatymu įtvirtintas Tarnybos nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios.