Istorija

STT įsteigė Korupcijos prevencijos valdybą

Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo stebėseną, korupcijos tikimybės vertinimo metodikų rengimą, galimų korupcijos apraiškų analizę, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą. STT, vertindama valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu ir atlikdama korupcijos rizikos analizę valdžios institucijose, nustato, ar atskirų įstaigų administravimo sistemose nepalikta galimybių korupcinei veiklai ir piktnaudžiavimui valstybine tarnyba, pateikia motyvuotas išvadas ir pasiūlymus. Vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymu, STT specialistai antikorupciniu požiūriu įvertina teisės aktus, kuriuose yra didelė korupcijos apraiškų tikimybė, ir pateikia išvadas dėl galimybių juos tobulinti.