Istorija

STT įstatyme įtvirtinama nauja STT funkcija – analitinė antikorupcinė žvalgyba

2018 m. STT įstatyme įtvirtinama nauja STT funkcija – analitinė antikorupcinė žvalgyba.

Analitinė veikla, apimanti informacijos apie korupciją ir su ja susijusius reiškinius rinkimą, apdorojimą, gretinimą su kita STT turima vieša ar įslaptinta informacija, kokybiškai naujų duomenų, kurie yra šių informacijos apdorojimo procesų rezultatas, gavimą, naudojimą ir teikimą valstybės ar savivaldybės institucijoms ir pareigūnams, įgaliotiems priimti korupcijos paplitimo mažinimo požiūriu reikšmingus sprendimus.