Istorija

Korupcijos prevencijos įstatymas

2002 m. gegužės 28 d. priimtame Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme įtvirtinti korupcijos prevencijos politikos Lietuvoje tikslai, uždaviniai ir priemonės. Pagrindinis šio įstatymo tikslas – siekti, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją ir kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų kokybę.

Nustatytos naujos priemonės korupcijos priežastims ir sąlygoms atskleisti ir šalinti, iš jų: korupcijos rizikos analizė, teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas, antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas.