Istorija

Įsteigta atskira institucija, kuri kovotų su korupcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 135 įsteigta Specialiųjų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos kovai su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir nusikaltimais valstybės tarnybai.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įsteigta reaguojant į korupcijos mastą šalyje ir įtvirtinant kovos su korupcija prioritetą.