STT atliktų antikorupcinių vertinimų statistika

Informacija atnaujinta: 2022-06-22 11:16
2021 metais STT įvertino 214 teisės aktų ar jų projektų, iš jų: 

STT teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai atlikti:

2021 metais parengtos 84 STT antikorupcinio vertinimo išvados, kuriose pateiktos 577 pastabos ir pasiūlymai dėl teisės aktų ar jų projektų nuostatų tobulinimo, iš jų:

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. iš įstaigų gauta informacijos apie 451 (78 proc.) iš 577 STT antikorupcinio vertinimo išvadose pateiktų  pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, iš kurių:


Informacijos atnaujinimas 2022 m. kovo 31 dienai: