Turto valdymo skyrius

  • tvarko materialiojo turto natūrinę apskaitą ir organizuoja padalinių materialinį aprūpinimą;
  • rengia viešuosius prekių aukcionus dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimo;

  • vykdo sugedusio turto remontą arba nurašo nereikalingą turtą;

  • organizuoja ir kontroliuoja darbų ir priešgaisrinę saugą, statinių ir inžinerinių tinklų priežiūrą, tarnybinio transporto naudojimą.
  • tvarko specialiosios literatūros fondą;
  • redaguoja rengiamus teisės aktų ir raštų projektus ir rūpinasi dokumentų kalbos gerinimu.