Pranešimų nagrinėjimo skyrius

  • priima asmenis, kurie kreipiasi į STT;
  • nagrinėja asmenų skundus, pranešimus, prašymus ir priima dėl jų sprendimus;
  • atlieka ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kurios nustatomos nagrinėjant skundus, pranešimus ar paklausimus.
STT Pranešimų nagrinėjimų skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Skyriaus viršininkas
Mikas Bukauskas

mob. tel. 8 698 44584
tel. (8 5) 266 3333

Pareigūnai Rolandas Olšauskas
Jūratė Ragaišienė
Dainius Auštrevičius
Orinta Bondzinskaitė
tel. (8 5) 266 3333