Veiklos administravimo valdyba

  • užtikrina kokybišką STT vidaus administravimą ir tarnybos veiklos planavimą;
  • atsako už turto valdymą;
  • organizuoja viešuosius pirkimus;
  • užtikrina dokumentų valdymą;
  • užtikrina tinkamą STT vadovybės vidaus darbo organizavimą.

Valdybą sudaro Planavimo, Pirkimų ir dokumentų valdymo, Turto valdymo skyriai.