Tyrimų koordinavimo valdyba

Tyrimų koordinavimo valdyba – STT vykdomo baudžiamojo persekiojimo koordinavimo, kontrolės ir logistikos padalinys:

  • padeda STT vadovybei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti baudžiamąjį persekiojimą vykdančių teritorinių padalinių veiklą;
  • pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą vykdant baudžiamąjį persekiojimą;
  • užtikrina tinkamą baudžiamojo persekiojimo vykdymo teisinį reglamentavimą STT;
  • aprūpina baudžiamąjį persekiojimą vykdančius STT teritorinių padalinius.