Teisės skyrius

  • nagrinėja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
  • rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  • vertina ir teikia pastabas dėl gaunamų iš kitų institucijų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
  • tikrina, ar sutarčių projektai atitinka galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, juridinės technikos reikalavimus;
  • atstovauja STT interesams visų instancijų teismuose ir administracinių ginčų komisijose.